menu

 

Matko najświętsza, do serca Twego,
Przyjm swoich wiernych z grona bankowego,
Którzy do Ciebie dziś przybywają,
I hołd najwyższy Tobie składają.

Wśród trosk codziennych w bankowej pracy,
Chcemy o Matko Ciebie nie stracić,
Być blisko Ciebie zawsze i wszędzie,
I wierzyć mocno w Twoje orędzie.

Bo imię Twoje miłością słynie,
Wspieraj nas Matko w trudnej godzinie,
Wszystkich bankowców nie gardź prośbami,
Matko najświętsza módl się za nami.

Chcemy Ci Matko złożyć w ofierze,
Nasze bankowe szczere przymierze,
Być solidarni w trudach, w potrzebie,
I kiedyś spotkać się z Tobą w niebie.

Kolejny raz tu przybywamy,
I swoje troski Ci powierzamy,
Na dalsze lata dodaj nam siły,
By banki w Polsce wierne Ci były.

Maria Chmielewska

Powszechny Bank Kredytowy S.A. Warszawa, 1990 rok

 

Historia obrazu Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy

Obraz Matki Bożej, trzymającej w dłoniach połamane strzały gniewu Bożego, pochodzi z XVII wieku. Jest barokową interpretacją łaskami słynącej Madonny z Faenzy we Włoszech. Przywieziony został do Warszawy przez arcybiskupa Jana de Torres w 1651 roku, jako dar papieża Inocentego X dla króla Jana Kazimierza.

W tym samym roku dokonano intronizacji i koronacji obrazu. Była to najstarsza na ziemiach polskich koronacja obrazu Matki Bożej. Najświętsza Maryja Panna Łaskawa stała się od XVII wieku Patronką Stolicy, a Jej figurę obnoszono po mieście w celu odwrócenia klęsk i nieszczęść. Np. w 1664 r. wobec grasującej w Polsce zarazy, magistrat Warszawy zarządził szczególne modlitwy przed wizerunkiem Matki Bożej oraz procesję z Jej wizerunkiem. I rzeczywiście zaraza ustała.

W czasie działań wojennych we wrześniu 1939 roku i podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku kościół płonął, a w grudniu 1944 roku został wysadzony w powietrze przez Niemców. Przewidując niebezpieczeństwo, obraz Matki Bożej Łaskawej wcześniej zamurowano w piwnicy Archiwum Akt Dawnych na Starym Mieście, a w październiku 1944 roku przewieziono do Walendowa. Do odbudowy świątyni Ojcowie Jezuici przystąpili w 1948 roku. Dnia 27 lutego 1955 roku obraz wrócił do kościoła przy ul. Świętojańskiej 10 (obok Katedry Św. Jana Chrzciciela). Rekonstrukcję bryły kościoła ukończono w 1973 roku.

W 1970 roku Stolica Apostolska uroczyście zatwierdziła tytuł Matki Bożej Łaskawej Patronki Stolicy, a 7 października 1973 roku Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński dokonał ponownej koronacji łaskami słynącego obrazu.

W październiku 2007 roku zakończono prace konserwatorskie obrazu, trwające od maja 2006r.

O wysłuchiwaniu przez Matkę Bożą Łaskawą zanoszonych do niej próśb świadczą liczne wota dziękczynne.

 

  Adres:

Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie przy kościele Ojców Paulinów pod wezwaniem Św. Ducha

ul. Długa 3,
00 - 263 Warszawa      www.warszawa.paulini.pl

 

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naszym Duszpasterzem jest Ojciec Robert Dziewulski OSPPE

Spotykamy się na Eucharystii w kościele Ojców Paulinów raz w miesiącu w poniedziałki o godz. 17.00. Najbliższe spotkanie odbędzie się po przerwie wakacyjnej w październiku 2024r. Po Mszy Świętej ma miejsce spotkanie formacyjne. Serdecznie zapraszamy wszystkich Bankowców (pracowników, emerytów i rencistów) wraz z rodzinami oraz sympatyków.

 

Początek pielgrzymowania polskich Bankowców na Jasną Górę w Częstochowie sięga 1986 roku.

Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie skupia obecnych i byłych pracowników różnych banków z terenu Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Przed III wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1987 roku, w warszawskim środowisku Bankowców powstała myśl o przygotowaniu dla Papieża daru od polskich Bankowców - bursztynowego różańca. Idea ta została zmaterializowana dzięki finansowemu zaangażowaniu Bankowców z całej Polski, NSZZ "Solidarność" Centrali NBP oraz pomocy warszawskiego środowiska rzemieślniczego. Różaniec ułożono w etui w kształcie Polski a umieszczona tabliczka miała następującą treść:

"Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi z zapewnieniem Modlitewnej Łączności zawsze wierni Bogu i Ojczyźnie.

Polscy Bankowcy, Czerwiec 1987"

Różaniec został wręczony Ojcu Świętemu 14 czerwca 1987r. podczas Mszy Świętej w Warszawie. Przekazano go jako dar Archidiecezji Warszawskiej, bez wymieniania, że jest to dar polskich Bankowców. Ówczesne władze narzuciły taką treść informacji. Osoby wręczając dar w rozmowie z Ojcem Świętym przekazały, że jest to dar Bankowców, a Ojciec Święty pobłogosławił wszystkim polskim Bankowcom. Według informacji uzyskanej z Kurii Archidiecezji Warszawskiej, dar polskich Bankowców został zabrany do Watykanu, a w grudniu 1987 roku Watykański Sekretarz Stanu Arcybiskup E. Martinez przekazał osobiste podziękowanie od Ojca Świętego.

Trud organizowania kolejnych, ogólnopolskich pielgrzymek Bankowców był podejmowany przez duszpasterstwa z: Częstochowy, Białegostoku, Bydgoszczy, Chełma, Gdańska, Gorzowa, Kalisza, Katowic, Lublina, Łomży, Olsztyna, Poznania, Radomia, Rzeszowa,  Tarnowa, Warszawy, Zamościa.

Ogólnopolskie Pielgrzymki Bankowców na Jasną Górę: V, XXIII, XXXI i XXXIV były zorganizowane przez Duszpasterstwo Bankowców z Warszawy. "Pieśń Bankowców", którą wszyscy śpiewamy u stóp Królowej Polski - Matki Bożej Częstochowskiej, została ułożona przez naszą koleżankę.