Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie

www.bankowcywarszawa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2 spotkanie:

Św. Faustyna i bł. ks. Sopoćko o Bożym Miłosierdziu

Córko Moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla Mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie Moje. (...) Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim (...). Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. (św. Faustyna Kowalska)

Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Te słowa skierował Jezus do św. Faustyny. Czy inni są zwolnieni z uczynków miłosierdzia wypływających z miłości do Pana Jezusa? Dlaczego wielu chrześcijan jest aż tak obojętnych? Czy i ja nie usprawiedliwiam wykrętnymi argumentami swego duchowego lenistwa? Czy nie czas pora zaangażować się w dzieła miłosierdzia. Dlaczego tylko krytykuję świat, innych, Kościół, a nic nie robię”? (ks.St.Staśko)

W pewnej chwili (...) usłyszałam w duszy te słowa: odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje, niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. (św. Faustyna Kowalska)

Czy wierzę w słowa św. Faustyny, a raczej w słowa objawiającego się jej Jezusa Miłosiernego? Czy rozmiłowałem się w Koronce do miłosierdzia Bożego? Czy polecam ją innym, a zwłaszcza grzesznikom? (ks.St.Staśko)

Boże wielkiego miłosierdzia, któryś raczył nam zesłać Syna swego jednorodzonego jako największy dowód niezgłębionej miłości i miłosierdzia, nie odrzucasz grzeszników, ale z niezgłębionego miłosierdzia swego otworzyłeś i im skarb, z którego czerpać mogą w obfitości nie tylko usprawiedliwienie, ale wszelką świętość, do jakiej dusza dojść może. - Ojcze wielkiego miłosierdzia - pragnę, aby wszystkie serca zwróciły się z ufnością w nieskończone miłosierdzie Twoje. (św. Faustyna Kowalska)

Jesteśmy świadkami nagłaśniania każdego zła, którego dopuszczają się ludzie z pierwszych stron tabloidów. Jeśli któraś ze „sław” nawróci się, zmieni życie, odnajdzie Chrystusa - media wspomną o tym lakonicznie lub nie poświęcą żadnej uwagi tej sprawie. A jest wiele nawróceń. Pierwszym, który powinien to uczynić, jestem ja. Czy nie warto rzucić się w ogrom Bożego miłosierdzia? Jezu, ufam Tobie! (ks.St.Staśko)

W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. (...) I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. (…) Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. (…) Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. (...) Usłyszałam głos wewnętrzny, który po wiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. (św. Faustyna Kowalska)

Zapalanie zniczy i budowanie coraz bardziej wyszukanych nagrobków jest przejawem ciągle doczesnej troski o pamięć naszych zmarłych. Prawdziwa pomoc zaczyna się od Mszy św., od modlitwy za dusze cierpiące, wreszcie przez zyskiwanie odpustów. Dziś i przez kolejne kilka dni mogę wybawić konkretną duszę z czyśćca lub ulżyć w jej cierpieniu. Czy znam warunki zyskiwania odpustów? Czy jestem do tego przygotowany? (ks.St.Staśko)

Głos Pana do Św. Faustyny: (-) Zbierz wszystkich grzeszników z całego świata zanurz ich w przepaści miłosierdzia Mojego. Pragne się udzielać duszom. W Święto Moje – w Święto Miłosierdzia będziesz przebiegać cały świat i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię. (z „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej)

Jezus mówił – prosił zapisać. Nim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie, i będzie wielka ciemność po ziemi. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to krótki czas przed dniem ostatecznym. (z „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej)

Św. Siostra Faustyna modliła się gorąco, aby Bóg dał jej wielką łaskę – to jest kierownika duszy. Tę łaskę otrzymała dopiero po ślubach wieczystych, kiedy przyjechała do Wilna. To był ksiądz Michał Sopoćko. Bóg dał Jej możliwość poznania go poprzez wewnętrzne widzenie w Warszawie nim przybyła do Wilna. W pewnym dniu zobaczyła go w Kaplicy pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem i usłyszała głos w duszy: „oto jest pomoc widziana dla ciebie na ziemi. On Ci dopomoże spełnić wolę Moją na ziemi. Powtórne widzenie księdza Sopocko św. Faustyna miała w Kaplicy w Krakowie.

Miejmy zawsze pobożny zwyczaj wspominać sobie przy codziennym pacierzu główniejsze dobrodziejstwa miłosierdzia Bożego, któreśmy wzięli i bierzemy od Boga: stworzenie, żywienie, opiekę - i choć w myśli składajmy Mu hołdy dziękczynne. Pamiętajmy tym bardziej o nadnaturalnych laskach miłosierdzia Bożego, żeśmy się urodzili z chrześcijańskich rodziców, żeśmy zostali oświeceni światłem wiary na chrzcie świętym, że mamy możność tak często przystępować do sakramentu pokuty i sakramentu ołtarza oraz korzystać z innych sakramentów świętych. (bł. Michał Sopoćko)

Moda na promocję samego siebie sprawia, że często nie potrafię dziękować. Tymczasem św. Paweł przypomina: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Każdy dzień powinien kończyć się dziękczynieniem i uwielbieniem Boga za otrzymane łaski. Czy potrafię dziękować Bogu, Kościołowi? Czy potrafię dziękować ludziom nawet za najmniejsze dobro? (ks.St.Staśko)

Niemożliwe jest stale myśleć o Bogu, bo umysł ulega zmęczeniu, a i zajęcia wymagają przytomności umysłu (...). Uczucie natomiast nigdy się nie męczy (...). Modlitwa polega raczej na miłości niż na myśleniu, które wprawdzie pomaga sercu przez przypomnienie przy pracy głównych postanowień. (...) można zawsze rozważać miłosierdzie Boże względem nas (...) w nieszczęściu i cierpieniach, w trudach i przykrościach, przez które Bóg chce nas (...) z sobą zjednoczyć. (bł. Michał Sopoćko)

Tak często lekceważę myśli. One nie są bez znaczenia. W myślach rodzą się pragnienia i wyobrażenia; one pobudzają tęsknoty, skłaniają do uczynków. O czym najczęściej myślę? Czy moje myśli na co dzień nie są uzależnione od namiętności? Ile moich grzechów zrodziło się w myślach? Myśli pożądania rzeczy, osób, samego siebie? Myśli, które podniecają? Złe myśli o bliźnich, złorzeczenie w myślach? Czy spowiadam się ze złych myśli? (ks.St.Staśko)

Z miłosierdzia swego ukochał nas Syn Boży miłością wieczną; (...) miłością najtkliwszą, (...) najhojniejszą, bo posuniętą aż do ofiary z siebie, miłością tak wielką, jak Bóg sam, czyli miłością nieskończoną. Dowodzą tego trzy wieczne pomniki miłości - żłóbek, krzyż i Najświętszy Sakrament. To są ołtarze Nowego Testamentu, na których spełniło się i spełnia po dziś dzień dzieło Odkupienia. (...) Pomniki te wzniosło miłosierdzie Boże. Bylibyśmy bowiem na wieki zgubieni, ale Ojciec Niebieski „tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (bł. Michał Sopoćko)

Dziś Jezus okazuje nam swe miłosierdzie, ale przyjdzie dzień, kiedy każdy będzie miał swego sędziego: „słowo, które powiedziałem”. Dziś jest dla mnie godzina Bożego miłosierdzia. Czy otworzyłem szeroko na nie swe serce? (ks.St.Staśko)

W powodzeniu doczesnym człowiek zapomina o Bogu i na wzór syna marnotrawnego rozprasza dary Boże. Aby do prowadzić do opamiętania, Pan dopuszcza na niego krzyże i w ten sposób poniekąd zmusza go do porzucenia grzechu i do pokuty. (...) miłosierdzie Boże zamiast karać grzeszników odjęciem łaski, czyśćcem lub odrzuceniem wiecznym, spłaca długi cierpieniami naszymi. (bł. Michał Sopoćko)

Kiedyś i tak trzeba będzie za swe grzechy od pokutować. Natura ludzka jest tak ułomna, że cierpienie i ból często nam towarzyszą. Cierpienia można zmarnować, walcząc z nimi i utyskując, mając żal do wszystkich i do Boga. Można je jednak spożytkować. Wystarczy wzbudzić sobie intencję i ofiarować je za własne grzechy lub za innych. Jak znoszę własne cierpienia? Czy nie marnuję czasu choroby? Cierpienie przyjęte z wiarą oczyszcza człowieka i uzdalnia do jeszcze większej miłości Boga. (ks.St.Staśko)

Modlitwa ufna stawia nas obok Boga i czyni nas niezwyciężonymi. Mamy się modlić z wielką ufnością w miłosierdzie Boże, które nigdy nas nie zawiedzie. Módlmy się ustnie i myślą, prywatnie i publicznie, w chwilach spokoju, by się uzbroić przed atakiem przyszłych pokus, a gdy one nadejdą, wzbudzajmy krótkie akty strzeliste, np. „Okaż mi, Panie, miłosierdzie swoje”, „Jezu, ufam Tobie!”, „Zmiłuj się nade mną, Panie!” (bł. Michał Sopoćko)

Modlitwa jest tarczą ochronną przed upadkami. Dobrze wiedzą to ci, którzy zmagają się z pokusami. Jeśli trwają w modlitwie - opierają się pokusom. Jeśli z modlitwy rezygnują - upadają. Czy poszukuję okazji do modlitwy? Czy potrafię modlić się z innymi? Czy potrafię organizować modlitwę dla innych? (ks.St.Staśko)

Modlitwa jest konieczna dla wszystkich: grzeszników i sprawiedliwych. Bez modlitwy grzesznicy nie zerwą kajdan swych zastarzałych nałogów i nie otrzymają miłosierdzia Bożego. Bez modlitwy sprawiedliwi nie postąpią na drodze cnoty i nie utrzymają się długo na jej wyżynach, lecz padną niebawem zwyciężeni pokusą. (...) Bóg zstępuje do człowieka, zachowując swą nieskończoność, a człowiek wznosi się do Boga, zachowując swą nicość. (bł. Michał Sopoćko)

Dzisiejsza moda „bratania się ze wszystkimi”, „klepania wszystkich po ramieniu” sprawia, że zapominamy, iż w relacji z Bogiem: kimże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem!” (Dziady, cz. III). Mam wrażenie, że niektórzy uważają, że tupet przed Bogiem to dobra postawa. Czy naprawdę zachowuję należyty szacunek i cześć dla Boga i Stwórcy? Czy starannie klęczę podczas modlitwy, Mszy św., adoracji? (ks.St.Staśko)

Zapłata miłosierdzia nie kończy się na rzeczach doczesnych. Stokroć cenniejsze są dobra duchowe, jakimi Bóg nagradza tę cnotę, a zamykają się one wszystkie w jednym słowie; przebaczenie i łaska u Boga. Jest to największe dobro, najcenniejszy skarb, najdroższa perła, którą odnaleźć można łatwo, praktykując cnotę miłosierdzia względem bliźnich. (bł. Michał Sopoćko)

Chrześcijanin wierzy, że prawdziwa nagroda czeka człowieka w niebie. Czy to mi wystarcza? Czy ożywia mnie nadzieja nieśmiertelności u boku Boga i Jego świętych? Czy przypadkiem nie oczekuję przejawów wdzięczności już tu i teraz? (ks.St.Staśko)


Myśli wyszukane o Bożym Miłosierdziu

Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. (Tb 12,8)

 kwiatek
 kwiatek

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. ( Syr 3,14)

Któż zdoła zmierzyć potęgę Jego wielkości i któż potrafi dokładnie opowiedzieć
dzieła Jego miłosierdzia? Nie ma tu nic do zmniejszenia ani do dodania,
ani nie można zbadać cudownych dzieł Pańskich. (Syr 18, 6-7)

 kwiatek
 kwiatek

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni!
Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. (Ef 4,32)

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga. (Jan Paweł II)

 kwiatek
 kwiatek

Nie myśl, że jesteś niegodny by do NIEGO przyjść.
ON zawsze czeka, nigdy nie uważa Cię za straconego. (bp Grzegorz Ryś)

Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich. (Mikołaj Gogol)

 kwiatek
 kwiatek

Ciesz się wszelkie stworzenie, ponieważ ty jesteś bliższe Bogu
w Jego nieskończonym miłosierdziu niżeli niemowlę w sercu matki.
(Św. Faustyna Kowalska)

Miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę,
jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła,
które jest w świecie i w człowieku. (Jan Paweł II)

 kwiatek
 kwiatek

Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. (Jan Paweł II)

Miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę Jego posłannictwa. Tak rozumieli i urzeczywistniali miłosierdzie wszyscy Jego uczniowie i naśladowcy. Trzeba, aby to oblicze miłosierdzia było na nowo odsłaniane. (Jan Paweł II)

 kwiatek
 kwiatek

W odpowiedzi na grzech Bóg nie umniejsza swojej miłości, ale rozszerza ją w geście miłosierdzia, który przeradza się w inicjatywę odkupienia. (Jan Paweł II)

Światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu. - Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej na Kanonizacja św. Siostry Faustyny, 30 VI 2000

 kwiatek
 kwiatek

Nie liczy się wcale wspaniałość twego działania, ale miłość,
jaką w nie włożyłeś; nie to, jak wiele uczyniliśmy, ale przede wszystkim to,
jak wiele miłości włożyliśmy w swe czyny. (Matka Teresa z Kalkuty)

Nie potrafimy robić wielkich Rzeczy - jedynie małe z wielką miłością.
(Matka Teresa z Kalkuty)

 kwiatek
 kwiatek

Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech.
(Matka Teresa z Kalkuty)

Nie dopuść do tego, by ludzie po spotkaniu z tobą
nie odchodzili choć trochę szczęśliwsi.   (Matka Teresa z Kalkuty)

 kwiatek
 kwiatek

Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko,
ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, którzy mieszkają tuż obok nas.

(Matka Teresa z Kalkuty)

Bóg umiłował nas na tyle, żeby umrzeć za nas, ale w Sercu Jezusa jest sprawiedliwość będąca przymiotem Boga. W Sercu Najświętszej Panny jest tylko miłosierdzie. (Św. Jan Vianney)

 kwiatek
 kwiatek

Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. (Jk 2, 12-13)

Ludzie wyczuleni na potrzeby innych zasługują na szczęście wieczne, bo Chrystus powiedział: "Błogosławieni miłosierni". Ludzi nie będących obojętnymi na ludzkie troski i potrzeby Chrystus wymienia w opisie Sądu Ostatecznego. Szczęśliwość wieczną budujemy przez wypełnianie codziennych obowiązków, nieraz niepozornych i drobnych. (Ks. Jerzy Popiełuszko)

 kwiatek
 kwiatek

Ci, co pełnili miłosierdzie, sądzeni będą podług miłosierdzia.

(św. Augustyn)

Jestem hojniejszy dla grzeszników niż dla sprawiedliwych.
Dla grzeszników zstąpiłem na ziemię i dla nich przelałem krew.
Niech się nie lękają do mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia.

(św. Faustyna Kowalska)

 kwiatek
 kwiatek

Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów..., On po prostu pokazał jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb. (Jan Paweł II)

(Chrystus) W śmierci okazał miłosierdzie, w Zmartwychwstaniu - potęgę,
na sądzie okaże jedno i drugie. (Św. Bernard)

 kwiatek
 kwiatek

Maryja jest Matką Kościoła i naszą Matką, wzorem czystości, ubóstwa,
posłuszeństwa i miłosierdzia. Otwórzmy drzwi naszych domów
i domów naszych ubogich dla Maryi. (Matka Teresa z Kalkuty)

Jak straszny będzie Twój Sąd, o Panie, kiedy aniołowie staną wokół i zgromadzą się ludzie, kiedy księgi zostaną otwarte, a nasze czyny ukazane i zamiary zbadane [...] Kto rozjaśni mą ciemność, jeśli Ty, o Boże, który ukochałeś ludzkość, nie będziesz miał nade mną miłosierdzia?

Modlitwa bizantyńska (XIX wiek)

 kwiatek
 kwiatek

Nie ma bardziej bezsensownego zjawiska niż niemiłosierny chrześcijanin.
Pomyśl o całym ogromie spraw, jakie już odpuścił Ci Bóg i wybaczyli ludzie.
Nie tylko wybaczaj, ale również zapominaj! (Josef Dirnbeck)

Bądźcie dla drugich dobrzy i miłosierni. Wybaczajcie sobie nawzajem, jak i wam przebaczył Bóg w Chrystusie. (Ef 4,32)

Przebacz dziś, nawet jeśli to Ty masz rację -
i pomyśl, że jesteś w nieskończonym łańcuchu miłosierdzia (bo wypływa od Boga
i do Niego podąża). Jesteś miłosierny, bo doświadczyłeś miłosierdzia od matki,
a ona rozumiała miłosierdzie Boże. Pomyśl, jak to cudownie,
że łańcuch ten dzięki Tobie może płynąć dalej w przyszłość.

(Josef Dirnbeck)

 kwiatek