Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie

 

www.bankowcywarszawa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4 spotkanie: ROK WIARY

Przejść przez podwoje wiary z papieżem Benedyktem XVI

Rok wiary

Pięćdziesiąt lat temu, 11 października 1962 roku, bł. Jan XXIII oficjalnie otworzył Sobór Watykański II. Ojciec Święty zwołał Sobór, gdyż wierzył, że Duch Święty pragnie otwarcia drzwi Kościoła na świat. Uznał, że nadszedł czas, aby Kościół przemówił wprost do współczesnego świata, głosząc mu ewangeliczne przesłanie nadziei i pokoju.

W ciągu minionych pięćdziesięciu lat następcy Jana XXIII podejmowali wskazania Soboru na wiele różnych sposobów. Bezpośrednim tego owocem są zmiany w liturgii, wzrost zaangażowania świeckich w Kościele, a także tradycja Światowych Dni Młodzieży. Jednym ze skutków Soboru, którego często nie dostrzegamy, jest również szereg kolejnych „lat okolicznościowych” ogłaszanych w Kościele. Paweł VI ogłosił rok 1967 Rokiem Wiary dla upamiętnienia męczeństwa Apostołów Piotra i Pawła. Papież Jan Paweł II ogłosił, między inny mi, rok 1987 Rokiem Maryjnym, a rok 2004 Rokiem Eucharystii. Podobnie papież Benedykt XVI poświęcił rok 2008 św. Pawłowi, a 2009 ogłosił Rokiem Kapłańskim.

Każde z tych lat — a także innych podobnych czerpało inspirację i ukierunkowanie z nauczania Soboru Waty kańskiego II. Upatrywano w nich różne sposoby przybliżenia wiernym dokumentów soborowych i ukazania praktycznych sposobów wcielania ich w życie. W październiku 2011 roku Ojciec Święty wydał list apostolski zatytułowany Porta Fidei („Podwoje wiary”), w którym ogłosił Rok Wiary, mający trwać od 11 października 2012 roku do 24 listopada 2013 roku.

Na najbliższych spotkaniach chcemy się zastanowić:

ü po pierwsze nad tym, w jaki sposób dobrze przeżyć Rok Wiary,

ü a po drugie, jak uczcić pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskie go II.

Treść wiary

Ogłoszenie Roku Wiary papież Benedykt XVI rozpoczął następującymi słowami: „Podwoje wiary (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte” (Porta Fidei, 1). Są one bramą, przez którą możemy przechodzić codziennie, pogłębiając naszą relację z Panem, a także z wszystkimi naszymi braćmi
i siostrami w Panu. W liście czytamy, że przechodzimy przez tę bramę na dwa sposoby. Pierwszy
z nich to przyjęcie treści wiary; drugi to akt, „przez który decydujemy się całkowicie powierzyć Bogu, w pełnej wolności” (Porta Fidei, 10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogłębiając nasze zrozumienie treści wiary poznajemy coraz pełniej, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu.

 

 

 

 

Gdy idzie o treść wiary, papież Benedykt XVI pisze, że wiara umacnia się poprzez poznawanie, zgłębianie i rozważanie prawd, które przyjmujemy jako członkowie Kościoła. W Roku Wiary „każdy wierzący powinien na nowo odkryć treść wiary, którą wyznaje, celebruje, przeżywa
i przemadla, i zastanowić się nad samym aktem wiary” (Porta Fidei, 9). Im lepiej rozumiemy naszą wiarę, tym łatwiej jest nam ją przyjąć i wyznawać wobec innych.

Papież wskazał na wczesnochrześcijańską tradycję, zgodnie z którą katechuemeni musieli nauczyć się Credo na pamięć. Zacytował tu słowa św. Augustyna, który powiedział: „Otrzymaliście więc
i powtarzaliście to, co wiernie powinniście naśladować, co w duszy i sercu zawsze powinniście zachowywać” (Porta Fidei, 9).

Benedykt XVI wzywa nas także, abyśmy oprócz Credo zaczęli studiować również Katechizm Kościoła Katolickiego, który jest „prawdziwym narzędziem umacniania wiary” (Porta Fidei, 12). Według Papieża Katechizm jest „cenną i niezbędną pomocą w systematycznym poznawaniu treści wiary”, gdyż jest w nim „widoczne bogactwo nauczania, które Kościół przyjął, zachował
i przedstawiał na przestrzeni dwóch tysięcy lat swej historii” (Porta Fidei, 11).

Zalecenia Papieża trafiają w samo sedno. Co może być bardziej pomocne niż rozważanie Credo oraz studiowanie naszej wiary wyłożonej w Katechizmie? Te dwa autorytatywne teksty streszczające naszą wiarę są dla nas doskonałym źródłem wiedzy o Bogu, Kościele, a nawet o nas samych, którzy w tym szczególnym roku pragniemy przybliżyć się do Pana.

 

 

kwiatek  

 

 

 

 

 

 

„Nie lękajcie się wyruszyć się w nieznane. Idźcie odważnie z wiarą i ufnością, że jestem z wami”.

Jan Paweł II

 

Akt wiary

Jednak znajomość treści naszej wiary to jeszcze nie wszystko. W rzeczywistości wiara nie jest jedynie zbiorem wyznawanych prawd. Jest ona również relacją z Jezusem. Dlatego właśnie Ojciec Święty podkreślił znaczenie tego, co nazwał „aktem wiary” (Porta Fidei, 9). Akt ten jest odpowiedzią na działanie Boga w naszym życiu. Polega on na konkretnych decyzjach podejmowanych przez nas w odpowiedzi na miłość i miłosierdzie, jakich doświadczyliśmy od Ojca niebieskiego.

Naturalnie te dwa elementy — treść wiary i akt wiary — są ze sobą nierozłącznie związane. „Istnieje w istocie głęboka jedność między aktem, którym się wierzy, a treści z którą się zgadzamy” (Porta Fidei, 10) — pisze Papież. Jako przykład przytacza historię nawrócenia Lidii zapisaną w Dziejach Apostolskich (Dz 16,13-15).,,Treścią wiary” jest w tej historii przesłanie ewangeliczne ogłoszone przez Pawła Lidii i jej towarzyszkom. Z kolei „aktem wiary” jest połączenie działania łaski Bożej, która otworzyła serce Lidii, oraz jej osobistej decyzji, by przyjąć to przesłanie i zaprosić Jezusa do swojego życia.

Historia Lidii pomaga nam zrozumieć, jakiej wiary Bóg od nas oczekuje. Papież Benedykt kieruje do nas słowa zachęty, a zarazem ostrzeżenia wystarcza znajomość treści, w które należy wierzyć, jeżeli serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie zostaje otwarte przez łaskę, która umożliwia głębsze spojrzenie i zrozumienie, że to, co zostało ogłoszone, jest Słowem Bożym” (Porta Fidei, 10). Jesteśmy więc wezwani, aby poznawać prawdy wiary z otwartym sercem, które pragnie zostać dotknięte i poruszone Bożą łaską.

 

Wiara jako odpowiedź na łaskę

Nie da się przecenić znaczenia łaski Bożej. Łaska jest jak magnes przyciągający nas do Jezusa. Budzi w nas ona pragnienie przyjęcia Jezusa i Jego nauki. Pismo Święte mówi nam: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga” (Ef 2,8). Jak pisze Benedykt XVI: „Wiara jest decyzją o tym, że jest się z Panem, że żyje się z Nim” (Porta Fidei, 10).

Bez spędzania czasu z Jezusem na modlitwie osobistej, bez liturgii i sakramentów „wyznanie wiary nie byłoby skuteczne, gdyż zabrakłoby mu łaski, która wspiera świadectwo chrześcijan” (Porta Fidei, 11). Dlatego każdy z nas jest wezwany, by trwać w łączności z winnym krzewem (J 15,5), poić się żywą wodą Ducha (J 4,10.13) oraz spożywać Ciało Syna Bożego i karmić się Jego Krwią (J 6,53). Dlatego Ojciec Święty prosi, by „kierować wzrok ku Jezusowi Chrystusowi” (Porta Fidei, 13). Bez dopływu łaski wiara szybko znajdzie się na bocznicy naszego życia.

Zabiegać o wiarę

W Roku Wiary Ojciec Święty zaprasza nas do przejścia przez podwoje wiary. Pogłębiając nasze zrozumienie treści wiary, poznajemy coraz pełniej, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu i jakiego życia od nas oczekuje. Co więcej, żyjemy przez wiarę „dzięki rozpoznawaniu sercem Pana Jezusa, obecnego w naszym życiu i w historii” (Porta Fidei, 13), zostajemy dotknięci w głębi naszych serc Jego łaską i miłością Duch Święty przynagla nas do postępowania zgodnego z łaską, jaką otrzymaliśmy.

Tak więc treść naszej wiary poucza nas, że poznanie Boga jest możliwe, a łaska Boża uzdalnia nas do przyjęcia treści wiary — do uznania jej za prawdę i budowania na niej swojego życia.
A następnie koło zamyka się, gdy łaska Boża przynagla nas do dalszego studiowania treści wiary, budząc w naszych sercach pragnienie głębszego poznania Boga.

Obyśmy wszyscy, odpowiadając na zaproszenie Ojca Świętego, przez cały ten rok gorliwie „zabiegali o wiarę” (Porta Fidei, 15).

(na podstawie „Słowa wśród nas” – medytacji na każdy dzień)

 

Myśli wyszukane

 

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

 

z Ewangelii według św. Jana

 

 

kwiatek  

 

kwiatek  

 

To nie cuda udowadniają wiarę, to wiara sprawia,
że wierzymy w cuda.

 

Pierre-Henri Simon

 

Nie da się zrozumieć wiary; zrozumieć można co najwyżej fakt, że nie da się jej zrozumieć.

 

Søren Kierkegaard

 

kwiatek  

 

 

kwiatek  

 

Rozważmy zyski i straty przyjęcia hipotezy, że Bóg istnieje.
Jeśli racja okaże się po waszej stronie, zyskacie wszystko,
jeśli nie, nic nie stracicie; załóżcie więc bez wahania,
że istnieje. Jest wspaniały!

 

Blaise Pascal

 

 

Wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, który Go posłał dla naszego zbawienia, jest konieczna do zbawienia.

 

z Katechizmu Kościoła Katolickiego

 

 

 

kwiatek  

 

 

kwiatek  

 

Prosimy Cię, wszechmogący Boże,
spraw niech w naszych czynach odbija się światło,
które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach.

 

z Mszału rzymskiego

 

 

Nie ma nic wznioślejszego, jak zbliżać się do Boga i promienie Jego bliskości rozsiewać między rodzaj ludzki.

 

Ludwik van Beethoven

 

 

 

kwiatek  

 

 

kwiatek  

 

Kto wierzy, ten patrzy oczami Boga.

 

św. Tomasz z Akwinu

 

 

Wierzyć znaczy udzielić Bogu kredytu.

 

Gustave Thibon

 

 

kwiatek  

 

 

 

kwiatek  

 

Bóg pozostawił ślady widoczne dla tych, którzy Go szukają,
nie dla tych, którzy Go nie szukają.

 

Blaise Pascal

 

 

 

Wiara to pewność oparta na świadectwie Boga.

 

anonim

 

 

kwiatek  

 

 

kwiatek  

 

Wiara nie tylko nadała sens życiu,
ale przyniosła też na świat radość.

Paul Claudel

 

Wiara jest aktem rozumu, który pod wpływem woli poruszonej łaską Bożą sam przyjmuje Bożą prawdę.

 

św. Tomasz z Akwinu

 

 

 

kwiatek  

 

 

kwiatek  

 

Pożytku płynącego z wiary nie da się porównać do żadnego innego dobra, nawet do dóbr natury moralnej.

 

Jan Paweł II

 

Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć samemu sobie ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie.

 

z Katechizmu Kościoła Katolickiego

 

 

 

kwiatek  

 

 

 

kwiatek  

 

Wierzę w Boga, który jest dla mnie Duchem,
Miłością, zasadą wszystkich rzeczy.
Wierzę, że jest On we mnie, jak ja jestem w Nim.

 

Lew Tołstoj

 

 

Dla wielu chrześcijan życie wiary ogranicza się do obrzędów niedzieli, bez żadnego związku z poniedziałkiem.

 

Martin Luther King

 

 

 

kwiatek  

 

kwiatek  

Najpierw poznaje się zmysłami; następnie człowiek myśli, a w końcu wierzy.

Ludwig Borne

 

 

 

Gdzie zabraknie wiary, tam wszystko się chwieje.

 

Fryderyk Schiller

 

 

 

kwiatek  

 

kwiatek  

 

To wszystko, co widziałem, poucza mnie, bym zaufał Stwórcy we wszystkim, czego nie widziałem.

 

Ralph Waldo Emerson