7 listopada 2011 r

3 spotkanie – Sługa Boży ks. Prymas Stefan Wyszyński

Miłość Boga ku stworzeniom

 wyszynski

Miłość Boga ku stworzeniom

„Boży świat” – Wybór z przemówień i kazań, Wyd. im. S. kard. Wyszyńskiego, 1992 – strona 19

Dla kształtowania osobowości człowieka korzystne jest przebijanie się przez ciemności świata, aby we wszystkim — w jego ustroju, sensie i celu, w jego treści głównej i poszczególnych elementach, w różnych formach bytu świata zwierzęcego, ludzkiego
i w całej przyrodzie — dopatrywać się miłości. To będzie posłuszeństwo poleceniu: Patrzcie! Otwórzcie szeroko oczy i umysł, skierujcie ku temu całą wolę i przyglądajcie się, jaką miłość dał nam Bóg...

 

Miłość Boga ku stworzeniom — powszechna, rozlana wszędzie...

„Boży świat” – Wybór z przemówień i kazań, Wyd. im. S. kard. Wyszyńskiego, 1992 – strona 21

O cóż mi chodzi w tym wywodzie? O Bożo-ludzką postawę istot rozumnych, o postawę człowieczą, humanistyczną w widzeniu świata i samego siebie. Wymaga ona dostrzegania i odkrywania wszędzie miłości, co jest przyczyną konieczną i warunkiem istnienia, a więc czymś najbardziej istotnym we wszelkim poznaniu.

W chorobie szukamy mikroba, który ją wywołał. Odkrycie choroby jest początkiem zdrowia. Opanowanie epidemii zależy od poznania wirusa, który ją spowodował. Musimy doszukać się wirusa „epidemii” Bożej, którą wszystko na świecie jest dotknięte. Na imię jej miłość, a zadaniem — opanować
i zawładnąć wszystkim. Mądrość nasza polega na odsłanianiu miłości i doszukiwaniu się jej wszędzie. Przy takim usposobieniu — „renovabitur ut aquilae iuventus tua” (Odnowi się młodość twoja jak orła). Jako orłowa odnowi się młodość twoja, chociażbyś już miał 25, 35 czy nawet 105 lat. Co za różnica,
gdy człowiek pozostaje w ramionach wszechogarniającej Miłości i widzi ją wszędzie? Idzie o to,
aby wyrobić w sobie usposobienie szukania, dostrzegania i ukazywania innym we wszystkim miłości.

Miłość Boga ku stworzeniom jest łatwo dostrzegalna, dlatego, że jest powszechna i rozlana wszędzie. Obejmuje wszystko stworzenie, nawet najbardziej liche. Jest w pokrzywie pod płotem i w oście, na który się człowiek nadział. Jest powszechna, bo Bóg kocha wszystko. Tak ojciec rodziny kocha
nie tylko swoje dzieci, ale pola i lasy, narzędzia pracy, które mu służą, i zwierzątka domowe.

I my umiemy kochać wszystko. Umiemy pójść do psiaka i pocałować go w „buzię”. Mój Boże, przecież nie dlatego, że go nienawidzimy, i nie dlatego, że jest podobny do nas! My się tego uczymy
od Pana Boga, który kocha wszystko, co stworzył. Wdrapujemy się na szczyty gór, zapominamy
o zmęczeniu i kontemplujemy cuda Boże. Wołał już przed laty poeta z Harendy, wzywając wszystkich
na skalne szczyty:

„Męczyłyby się z początku

Wasze niewprawne kroki,

Lecz znój by wam cud wynagrodził,

Ujrzan z tej turni wysokiej...”

(J. Kasprowicz, „Księga Ubogich”, wiersz XXII)

Gdy umiemy obserwować przyrodę i przyglądać się roślinom, widzimy, jakie one są piękne.
Jak cudowny jest dziewięciosił, modrzew i śliczna jarzębina! Jak wspaniale zbudowany jest rozchodnik, rumianek, a nawet... pokrzywa. Bajeczna jest architektura jałowca, przypomina drapacz chmur;
nie wiadomo, na czym stoi a trzyma się doskonale. A trawa, zwykła polna trawa?

„Pozbywa się moje serce —

o ludzie, żyjący nadzieją! —

Wszelakiej skazy, gdy widzę,

Jak trawy śmiać się umieją.

Gdy, stojąc w progach mej chaty —

o ludzie, żądni bogactwa! —

Wyciągam ręce i zgarniam

Skarby bożego władztwa...”

(J. Kasprowicz, „Księga Ubogich”, wiersz III

W tym wszystkim jest miłość Boga do stworzeń. Tylko przez miłość może Bóg tak wszystko wyczarować! Ludzie nie umieją tego robić. Ale jest w nich potrzeba piękna, dlatego naśladują Boga
i upiększają, co mogą. A jak nie mają co upiększać, to poprawiają sobie — buzie, włosy, paznokcie... i tak współdziałają z Bogiem i Jego planem. (5)

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

Kardynał Stefan Wyszyński

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich — nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości.
Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby Tobie czyniono. Nie myśl o tym, co Tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzy stają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Myśli wyszukane Sługi Bożego ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

 

 

Wielka miłość nieustannie
przezwycięża człowieka.

 

 kwiatek

 

 kwiatek

 

Patrzcie, jaką miłość dał nam Bóg!... Patrzcie!

Tajemnica powołania leży w Sercu Boga... Dlatego tajemnicę powołania każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg.

 

 kwiatek

 

 kwiatek

Wnieście do Waszych rodzin ducha wzajemnej miłości, pokoju i współdziałania. Jesteście sobie ku pomocy!

Każda wielka sprawa wymaga wielkiego poświęcenia i ofiary człowieka. Dlatego nawet Bóg Człowiek przyjął postać Sługi.

 

kwiatek 

kwiatek 

Chrońmy się od pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest
j e s z c z e człowiek, aż ... człowiek!

Musimy Bogu bezgranicznie ufać, nigdy
nie czyniąc Mu wymówek; Jemu wolno ciągle próbować naszą miłość.

 

 kwiatek

 kwiatek

Bóg w swym wielkim miłosierdziu nawet swoją sprawiedliwość obraca w miłość
i sprawia, że przez niejedną słabość lepiej poznajemy dobroć Boga i godność człowieka.