Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie

www.bankowcywarszawa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4 spotkanie:

Święty Józef z Nazaretu – cz I

Wspomnienie – 19 marca, 1 maja,

Atrybuty- lilia, młotek, hebel, Dzieciątko Jezus, laska

Święty Józef z Nazaretu, Sprawiedliwy – małżonek Marii z Nazaretu, tradycyjnie nazywany jej Oblubieńcem, opiekun Świętej Rodziny, święty Kościoła powszechnego, uznany za patrona chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy i dobrej śmierci, częstokroć porównywany do Abrahama.

Życie

Niewiele wiadomo o świętym Józefie. Głównymi źródłami wiedzy o świętym Józefie są Ewangelie - poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Ewangelie Mateusza
i Łukasza podają dwa różne rodowody Józefa. Józef pochodził z rodu króla Dawida z pokolenia Judy. Wykazuje to św. Mateusz (rozdz. 1), natomiast św. Łukasz (rozdz. 3) podaje rodowód Maryi. Osobą św. Józefa zajmują się także niektóre apokryfy: Protoewangelia Jakuba (z w. II), Ewangelia Pseudo-Mateusza (w. VI), Ewangelia Narodzenia Maryi (w. IX), Ewangelia Tomasza (w. II) i Historia Józefa Cieśli (w. IV).

Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem
i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna (ok. 100 - ok. 166), który żył bardzo blisko czasów Apostołów, Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. Autor Pseudoewangelii Filipa (w. III) nazywa Józefa stolarzem.

Po zaślubinach Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, Maryja znalazła się brzemienną
za sprawą Ducha Świętego (Mt 1:18). Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie. Józef jednak we śnie otrzymał od anioła nakaz, aby przyjąć ją do swego domu w Nazarecie (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Józef nie był według ciała ojcem Chrystusa. Nadał mającemu się narodzić chłopcu imię Jezus. Według żydowskiego prawa ojciec dziecka mógł nadać mu imię – czynność ta była uznaniem dziecka za swoje. To Bóg nadał imię Jezusowi, ale przed ludźmi uczynił to Józef według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Tak więc wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef jest uważany za ziemskiego ojca Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie.

Zanim jeszcze urodził się Jezus, ukazało się zarządzenie cesarza Augusta o spisie ludności. Każdy mieszkaniec spisywany był w miejscu swego urodzenia, więc Józef udał się z rodziną w podróż do judzkiego Betlejem, skąd pochodził (Łk 2, 1nn). Gdy dotarli na miejsce, Maryja urodziła Jezusa i położyła w żłobie, nie było bowiem dla nich miejsca w gospodzie. Św. Józef był świadkiem pokłonu pasterzy nowo narodzonemu dziecięciu. Po ośmiu dniach obrzezano dziecię, a potem zaniesiono do Jerozolimy, by przedstawić je Panu
i złożyć ofiarę wykupującą. Złożyli ofiarę ubogich – parę synogarlic lub dwa gołębie, co by wskazywało, że nie byli zamożni. Mateusz (Mt 2,nn) zrelacjonował pokłon mędrców ze Wschodu w Betlejem.

Józef we śnie otrzymał nakaz natychmiastowego udania się do Egiptu, by ochronić życie Jezusa. Powrócili dopiero po ponownym śnie Józefa, który dowiedział się, że Herod nie żyje. Osiedli w Nazarecie w Galilei. Łukasz wspomniał jeszcze Józefa, gdy dwunastoletni Jezus odłączył się od rodziców i został po trzech dniach poszukiwań odnaleziony w świątyni w Jerozolimie (Łk 2,42). Później ewangelie o nim milczą.

Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.

Kult i wzór świętego Józefa

Kościół katolicki ukazuje św. Józefa jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie i inne. Święty Józef jest wzorem męstwa i paradygmatem ojcostwa.

W Polsce m.in. w Kaliszu działa Polskie Studium Józefologiczne, a od 1673 tamtejsza bazylika kolegiacka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest narodowym sanktuarium św. Józefa. W 2009 również
w Kaliszu miał miejsce X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

Jako postać biblijna św. Józef jest zwieńczeniem Starego Testamentu. Święty Józef jest doskonale oddany woli Bożej. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu, został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażająca się w tym, że Bóg powierzył mu Maryję i Jezusa - Syna Bożego pod jego opiekę, w związku z tym Kościół katolicki uważa go za postać wyjątkową, godną kultu i naśladowania. Św. Józef przez Kościół katolicki jest ukazywany również jako pogromca duchów piekielnych.

Święty Józef jest patronem: Kościoła Powszechnego, czystości, rodzin, ojców, kobiet w ciąży, umierających, robotników, pracujących, ubogich, obu Ameryk i tzw. Nowego Świata, ekonomistów

Święty Józef jest patronem krajów: Austrii od 1689, Belgii, Chin, Chorwacji, Czech od 1655, Hiszpanii
od 1679, Kanady od 1624, Korei, Meksyku, Peru, Portugalii od 1744, Wietnamu

Święty Józef jest patronem miast: Krakowa, Kalisza, Florencji, Turynu, Baton Rouge, Swarzędza, Buffalo
w Nowym Jorku, Cheyenne w Wyoming, Louisville w Kentucky, Nashville w Tennessee, San Jose
w Kalifornii, Sioux Falls w Południowej Dakocie

Święty Józef jest patronem regionów: Karyntii, Styrii, Tyrolu, Sycylii

Święty Józef jest patronem diecezji: byłej diecezji kujawsko-kaliskiej, włocławskiej, łódzkiej, kaliskiej

     

Myśli wyszukane o św. Józefie
          kwiatek

Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych sprawach,
ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich,
a poza tym broni on tych wszystkich, którzy z pokora zwracają się do niego.

Św. Bernard z Clairvaux

Kto nie znalazł jeszcze mistrza, który by go nauczył modlitwy wewnętrznej,
niech sobie tego chwalebnego Świętego weźmie za mistrza i przewodnika,
a pod wodzą jego nie zbłądzi.

Św. Teresa Wielka

          kwiatek
          kwiatek

Każdy musi wiedzieć, że po Matce Bożej, św. Józef jest ze wszystkich
świętych najukochańszy Bogu. Ma on dzięki temu wielką siłę Pana
w sobie i może uzyskać łaski dla swoich wyznawców.

Św. Alfons Liguori

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że spośród wszystkich ludzi św. Józef zbliżył się najbardziej do wzniosłej godności dla jakiej Matka Boża została wyniesiona ponad wszystkie stworzenia.

Papież Leon XIII

          kwiatek
           kwiatek

Pomiędzy Bogiem a św. Józefem nie można wyróżnić nikogo większego, poza Najświętszą Maryją ze względu na jej Boże macierzyństwo.

Papież Pius XI

Św. Józefa bardzo kocham do tego stopnia, że nie mogę zacząć dnia,
ani go skończyć bez pierwszej i ostatniej myśli,
która by nie była zwrócona ku niemu.

Papież Jan XXIII

          kwiatek
           kwiatek

Kto nie znajduje Nauczyciela, który by go nauczył modlitwy,
niechaj weźmie tego sławnego Świętego za mistrza, a nie zbłądzi w drodze.

Św. Teresa

Św. Józef jest patronem życia rodzinnego. Pozostał zjednoczony z Bogiem
pomimo pełnienia różnych codziennych prac i obowiązków.
Trzymając w ręku piłę i hebel, robił nosidła i pługi,
jednocześnie wznosząc swe serce ku niebu.
Zawsze był gotów słuchać Jezusa i otrzymywać Jego łaski.

Św. Piotr Julian Eymard

          kwiatek
          kwiatek

Święty Józef. Nie można kochać Jezusa i Maryi nie kochając Świętego Patriarchy.

Św. Josemaria Escriva

Anioł zatrzymał Józefa, dlatego, że jedyną jego godnością wobec Boga
było poczucie swojej całkowitej niegodności.

Święty Józef był potrzebny, by zaopiekować się Matką Bożą i nadać imię Dziecku. Gdyby nie on, Jezus nie miałby ludzkiego rodowodu.
Józef wprowadził Go do rodu króla Dawida, z którego sam po chodził.

Czasem czujemy się niegodni i niepotrzebni. … dopóki żyjemy, Bóg nas potrzebuje, nawet tych czasami beznadziejnie cierpiących.

Ks. Jan Twardowski

 

 

          kwiatek

 

         kwiatek

Kiedy Jezus chodził po Nazarecie, dziwili się, że taki zwykły człowiek,
syn Miriam i Józefa, stolarza, który ciosa stołki, opowiada im rzeczy niezwykłe. Tymczasem przez ulice Nazaretu przechodził Ten, który potem rozdarł dzieje ludzkości na dwie części: epokę sprzed Chrystusa i po Chrystusie.
Ten, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Ks. Jan Twardowski

Józefie, wierny opiekunie tych dwojga Najświętszych,
opiekuj się nami, bo my chcemy należeć do Nich.
Czujny i pracowity, prowadź nas i pomagaj nam na ścieżkach
zdrowia i w niebezpieczeństwach życia.

O. Józef Witko OFM

          kwiatek

         

        kwiatek

Święta Rodzina składała się z Jezusa, Maryi i Józefa, nie tylko z samego Jezusa. Aby rodzina była pełna, cieśla Józef musiał towarzyszyć wielkości Jezusa i doskonałości Maryi. W naszych parafiach również jest wielu ludzi wybitnych, ale sami nie tworzą wspólnoty. Potrzebujemy też innych, by wspólnota była pełna. Matka Teresa z Kalkuty

Zwiastowanie anielskie wżyciu świętego Józefa odbyło się nocą.
Jest bardziej dyskretne od zwiastowania w życiu Matki Bożej,
bo mniej się o nim mówi i nie ma swojego pacierza na co dzień.

Ks. Jan Twardowski

          kwiatek

 

 

         kwiatek

 

Niepozorny cieśla, niekonsekrowany, nieubrany w żadne fiolety i purpury kardynalskie uczy każdego człowieka poprzez wiarę, wielką miłość i dobroć - największej pobożności i bliskości Bogu.

Co stanowi o bliskości z Jezusem? Nie wiedza, nie nauka, nie dyplomy, nie odznaczenia, nie posady, nie urzędowe stanowiska, ale tęsknota za Bogiem i nieopuszczanie Matki Bożej.

Ks. Jan Twardowski

Jakie to szczęście mieć takie dziecięce serce jak święty Józef i ufać aniołom, a zwłaszcza tym, którzy mówią, mamy być przy Matce Bożej.

Ks. Jan Twardowski

          kwiatek