Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie

 

www.bankowcywarszawa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5 potkanie: ROK WIARY

Umocnij wiarę, a zobaczysz zmiany w swoim życiu

Bądź bohaterem wiary

Dziś chcemy rozważyć jedną konkretną praktykę, która pomoże nam w tym roku umocnić wiarę
i pogłębić naszą relację z Panem.

 

Papież Benedykt XVI w liście apostolskim Porta Fidei stwierdza, że Rok Wiary będzie owocny
na tyle, na ile uwierzymy „w Tego, którego On posłał” (Porta Fidei, 3) i zechcemy głosić Ewangelię „wszystkim narodom ziemi” (Porta Fidei, 7). W tym celu mamy troszczyć się „o ten pokarm... który trwa na życie wieczne” (Porta Fidei, 3) oraz być dyspozycyjnym wobec tych, którzy szczerze poszukują „ostatecznego sensu i definitywnej prawdy o swym istnieniu i świecie”
(Porta Fidei, 10).

 

Bohaterscy przodkowie

Pod koniec listu Ojciec Święty zachęca nas, abyśmy stawali się bohaterami wiary, abyśmy kierowali „wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Porta Fidei, 13). Następnie dodaje komentarz, który można uznać za postscriptum do rozdziału 11 Listu do Hebrajczyków.

Jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków rozpoczyna się wyczerpującą definicją wiary,
a następnie przedstawia licznych bohaterów i bohaterki wiary w dziejach Izraela: Abla, Henocha, Noego, Abrahama, Sarę, Jakuba, Józefa, Mojżesza, Rachab. Następnie, zauważając, że lista zaczyna się przedłużać, autor mimo to wymienia kolejnych: Gedeona, Baraka, Samsona, Jeftego, Dawida, Samuela i innych proroków. Wszystkie te osoby dokonały wielkich dzieł dla Boga dzięki swojej wierze.

W liście Porta Fidei Ojciec Święty kontynuuje tę listę, kierując naszą uwagę ku bohaterom Nowego Testamentu, którzy także dokonali wielkich rzeczy dla Boga. Rozpoczyna od Maryi, Matki Bożej, która uwierzyła w przesłanie anioła i zgodziła się zostać Matką Mesjasza. Następnie wymienia Apostołów, którzy kierując się wiarą, „zostawili wszystko, aby pójść za Nauczycielem” (Porta Fidei, 13). W kolejnych zdaniach, patrząc jeszcze szerzej, wspomina pierwotną wspólnotę Kościoła, która uformowała się ze względu na wiarę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Przez wiarę żyjemy także i my: dzięki rozpoznawaniu sercem Pana Jezusa, obecnego w naszym życiu i w historii.”

Benedykt XVI

 

 

Benedykt XVI wychodzi następnie poza Pismo Święte, czerpiąc kolejne przykłady z historii Kościoła. Mówi o męczennikach, którzy oddali życie za Ewangelię. Wspomina mężczyzn i kobiety, którzy kierując się wiarą złożyli śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. „Tak wielu chrześcijan działało na rzecz sprawiedliwości, aby przełożyć na język konkretu słowo Pana, który przy był, aby głosić wyzwolenie z ucisku” (Porta Fidei,13). Na koniec woła do nas wszystkich: „Przez wiarę żyjemy także i my: dzięki rozpoznawaniu sercem Pana Jezusa, obecnego w naszym życiu
i w historii” (Porta Fidei, 13).

Postawa prowadząca do wiary

Być może mamy głębokie uznanie dla bohaterów Starego Testamentu, którzy tak heroicznie przeżywali swoją wiarę. Podziwiamy wiarę Maryi, która pragnęła być służebnicą Pańską. Porusza nas świadectwo Apostołów i świętych. Nic w tym zresztą dziwnego. Ludzie ci mogą być dla nas ogromną inspiracją.

Gdy jednak rozważamy życie tych bohaterów wiary, dzieje się w nas coś więcej niż tylko rozbudzenie pozytywnych uczuć. Posługując się tymi historiami, Duch Święty roznieca w nas iskrę wiary. Przekonuje nas, że podobnie jak oni, my także możemy stawać się Bożymi bohaterami i bohaterkami. Powtarza każdemu z nas to, co mówił Jezus chodząc po ziemi: „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36).

Najprostszą drogą do osiągnięcia takiej wiary jest kształtowanie w sobie postawy otwarcia
na Boga. Postawa taka jest określoną dyspozycją naszego wnętrza, która wyraża nasz stosunek
do życia. Duch Święty pragnie kształtować nasze postawy według zamysłu Boga. Pragnie przemieniać je, kierując ku Bogu, abyśmy wpatrując się w Jezusa, stawali się nowymi ludźmi.

Jeśli jesteśmy z natury pogodni, Duch Święty będzie prowadził nas do prawdziwej radości w Panu. Jeśli jesteśmy uparci, będzie przemieniał nasz upór w wytrwałe dążenie do świętości.
Jeśli jesteśmy lękliwi, będzie uczył nas lękać się grzechu, a nie tego, co pozostaje poza naszą kontrolą. Mówiąc najprościej, będzie przemieniał łaską Bożą naszą osobowość, kierując ją ku Jezusowi. Tak rodzą się bohaterowie.

 

 

Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których
ja dokonuję.
(J 14,12)

 

 

Nikogo nie interesują burze, z którymi się zmagałeś,
lecz to, czy doprowadziłeś swój okręt do portu.

Badania wykazały, że nasze nastawienie odgrywa kluczową rolę w walce z ciężkimi chorobami. Pacjenci o pozytywnym i ufnym nastawieniu zwykle walczą z chorobą skutecznej niż ci, którzy
po usłyszeniu diagnozy załamują się psychicznie. Podobnie postawa wiary i otwartości
na działanie Ducha Świętego pozwala nam o wiele łatwiej przetrwać życiowe burze niż postawa niewiary i zwątpienia.

Kształtowanie „duchowego instynktu”

Bracia i siostry, Bóg pragnie nas formować. Chce umacniać naszą wiarę tak, aby kierowała nas ona ku Niemu w sposób niemal instynktowny. Kiedy staramy się kierować nasze myśli ku Panu, trwając w Jego miłości i szukając Jego woli, zaczyna kształtować się w nas coś w rodzaju „duchowego instynktu”. Stając wobec wyzwania, nieszczęścia czy szansy, zaczynamy wręcz odruchowo zwracać się do Boga. Odczuwamy spontaniczną potrzebę przychodzenia do Niego
po mądrość, wsparcie i siłę.

Spójrzmy na Najświętszą Maryję Pannę. Odnajdując wspólnie z Józefem Jezusa w świątyni po trzech dniach poszukiwań, zapytała Go: „Synu, czemuś nam to uczynił?” (Łk 2,48). Gdy jednak Jezus wyjaśnił, że powinien być w tym, co należy do Jego Ojca, w sercu Maryi stało się coś pozytywnego. Zamiast dać upust złości i frustracji, dostrzegła, że jest to moment łaski. Instynktownie zaczęła rozważać tę sytuację w swoim sercu, za miast reagować pod wpływem emocji.

Przypomnijmy sobie też kobietę, która przez dwanaście lat cierpiała na upływ krwi, czterech mężczyzn, którzy spuścili swego sparaliżowanego przyjaciela przez dach, czy setnika, którego sługa ciężko zachorował. Wszyscy oni uwierzyli Jezusowi. Ich duchowy instynkt, natchniony wiarą, podpowiadał im, że Jezus może uzdrowić wszelkie dolegliwości. Poszli więc za tym instynktem i zostali wynagrodzeni.

I my możemy postępować podobnie jak ci bohaterowie i bohaterki wiary. Możemy uczyć się rozpoznawać momenty łaski w naszym życiu, a następnie rozważać je z miłością w sercu.
Z biegiem czasu nasza wiara będzie się umacniać, a nasz duchowy instynkt zacznie się wyostrzać.

Przejść przez podwoje wiary

W Roku Wiary podejmijmy wezwanie Ojca Świętego do przejścia przez podwoje wiary. Niezależnie od tego, w jakim stanie jest nasza wiara w dniu dzisiejszym, bądźmy pewni, że za rok może stać się o wiele mocniejsza. Uwierzmy, że każdy z nas, we właściwy sobie sposób, może stać się bohaterem czy bohaterką wiary.

(na podstawie „Słowa wśród nas” – medytacji na każdy dzień)

 

Myśli wyszukane

 

Jaki jest sens życia? Znać odpowiedź na to pytanie, to znaczy być wierzącym.

 

Albert Einstein

 

kwiatek 
 

 

 kwiatek 

 

W porządku cnót moralnych grzech niewiary jest najcięższym ze wszystkich grzechów.

 

św. Tomasz z Akwinu

 

Wiara i wyrachowanie są jak dwie proste równoległe: nie spotkają się nigdy.

 

Yvette Bateau

 

 

 kwiatek 

 kwiatek 

 

Człowiek może wiele zrobić dla bliźniego, ale nie może za niego wierzyć.

Søren Kierkegaard

 

Wierzyć czy nie — tu tkwi głęboki problem, jedyny prawdziwy problem w dziejach świata.

 

Johann Wolfgang Goethe

 

 

kwiatek 
 

 

 kwiatek 

 

Wiara religijna to nie zwyczajne uznawanie
za prawdziwe pewnych katechizmowych stwierdzeń,
ale osobiste spotkanie z Bogiem.

 

Walter Kropp

 

Ponieważ wiara dotyczy tego, czego nie widać, konieczne jest, aby znajomość spraw wiary pochodziła od Tego, który sam je ogląda.

 

św. Tomasz z Akwinu

 

kwiatek 
 

 

 

 kwiatek 

 

Wierzyć to zaufać bez żadnych gwarancji.

 

Karl Jaspers

 

Biblia zawiera zaszyfrowaną wiadomość dla każdego z nas.
Kodu do rozszyfrowania dostarcza wiara.

 

Julien Greek

 

 

kwiatek 
 

 

kwiatek 
 

 

Dobre czyny są pieczęcią i dowodem wiary;
jak listy pieczętuje się dla potwierdzenia autentyczności,
tak samo wierze powinny towarzyszyć dobre czyny.

 

Marcin Luter

 

W każdej prawdzie wiary jest tyle światła, by akt wiary mógł być czymś racjonalnym, i tyle ciemności, by zasługiwał na wolną wolę wspomaganą przez łaskę.

 

Blaise Pascal

 

 

kwiatek 
 

 

 kwiatek 

 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

 

z Ewangelii według św. Jana

 

Bóg wciąż istnieje, choćby ludzie przestali w Niego wierzyć.

 

Graham Greene

 

kwiatek 
 

 

 kwiatek 

 

Wiara jest rodzajem szóstego zmysłu, który zaczyna działać, kiedy zawodzi rozum.

Mahatma Gandhi

 

Dla wierzącego Bóg jest na początku,
dla fizyka — na końcu każdej myśli.

Max Planck

 

 kwiatek 

 kwiatek 

 

Nie zawsze jesteśmy powołani do sukcesu,
ale zawsze powołani jesteśmy do wiary.

Bł. Matka Teresa z Kalkuty

 

Na tym świecie żyjemy jak we mgle; ale wiara jest wiatrem,
który rozwiewa mgłę i odsłania blask słońca.

 

św. Jan Maria Vianney

 

kwiatek 
 

 

kwiatek 
 

 

Rajski ptak siada tylko na ręce, która go nie chwyta.

 

John Berry

 

Wiara jest siłą życia.

 

Lew Tołstoj

 

 kwiatek 

 

 

 kwiatek 

 

Miłość jest aktem wiary i ten, kto mało wierzy, ma także mało miłości.

Erich Fromm

 

Nie uczymy się wiary na zajęciach seminaryjnych,
ale na kolanach.

 

Michael von Faulhaber

 

 kwiatek 

 

 kwiatek 

 

Wiara to poznanie w głębi serca,
tam gdzie nie docierają doświadczenia.

 

Gibran KahIil Gibran

 

 

Przyszłość należy do wierzących, nie do niedowiarków.

Pius X

 

 kwiatek 

 

 kwiatek 

 

Wierzyć to rozmawiać z Bogiem tak jak ze zwykłym człowiekiem.

 

św. Jan Maria Vianney

 

 

Ten, kto ma wiarę, nie może jej opisać; a kto jest niewierzący, ten wyraża opinię, na której ciąży brak łaski. Zatem wierzący nie może, a niewierzący nie powinien mówić na ten temat.

 

Franz Kafka

 

 

 kwiatek 

 

 kwiatek 

 

Dokąd dusza nie zdoła dotrzeć o własnych siłach i własnymi zmysłami, tam niesie ją wiara.

 

Mistrz Eckhart

 

Kto by powiedział: „Tak, w tym momencie wierzę, ale nie mogę się zobowiązać, że będę wierzył także jutro”, ten nie wierzy i dziś.

 

John Henry Newman

 

 

 kwiatek