Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie

 

www.bankowcywarszawa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3 spotkanie: Rok 2012 – rokiem ks. Piotra Skargi

Bogurodzica albo Pacierz Staropolski

 

 

 

 

 

 

 

„Czym w chrześcijaństwie św. Paweł,

tym w Polsce ks. Piotr Skarga”

W tym roku przypada 400. rocznica śmierci najważniejszego polskiego kaznodziei, niestrudzonego obrońcy wiary i polskości. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej ustanowił rok 2012 rokiem Ks. Piotra Skargi. Posłowie niemal jednogłośnie (359 głosów za) przyjęli inicjatywę upamiętniającą światłego jezuitę, kaznodzieję Zygmunta III Wazy, rektora kolegium Jezuitów w Wilnie i pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego.

Ks. Piotr Skarga zasłynął jako niestrudzony kaznodzieja, autor najpoczytniejszych w polskiej literaturze „Żywotów świętych”, oraz wieszczych „Kazań sejmowych”.

Do dziś nieoceniona jest jego rola jako czołowego przedstawiciela polskiej kontrreformacji, filantropa, który
w trosce o dobro ojczyzny miał odwagę sprzeciwić się dominującym opiniom i napiętnować największe polskie przywary.

Bogurodzica albo Pacierz Staropolski– (Ks. Piotr Skarga: "Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu..." Część pierwsza, Wilno 1579 r. Jest to fragment komentarza do Bogurodzicy, który ks. Skarga dołączył do "Żywota świętego Wojciecha")

Jaką wiarę święty Wojciech w Polszcze szczepił, dochowanie, jej stateczne i podanie od miłych
a cnych przodków naszych pokazuje, zwłaszcza w pieśni onej, którą Bogarodzicę zową, której Wojciech święty Polaków nauczył.

W tej pieśni pokazuje się przyczyna przyścia Chrystusowego i wcielenia jego na świat, to jest grzech pierworodny przodków naszych Jadama i Jawy, w których wszyscy byliśmy potępieni
i dani w moc diabelską, tak iż nam takiego odkupiciela było potrzeba. Na czym też zawisły wszytki prawie artykuły wiary naszej.

Jest też ucieszne wyznanie, iż nie jesteśmy srebrem ani złotem, odkupieni; jedno krwią i rany,
i śmiercią Pana i Boga naszego Jezusa, i żadnej innej rzeczy nie dufamy; jedno tej wysłudze jego. Jest też nauka, jako sobie pożytek z męki Chrystusowej przywieść mamy, bo za pokutą a miłością prawą ku Bogu w pełnieniu wolej i przykazania jego z całego serca. Gdy nawyższe dobrodziejstwo boskie w naszym tak drogim odkupieniu wspominamy, mówiłem z apostołem: Już nam czas, godzina grzechów się kajaci, pokutę czyniąc za grzechy nasze, Bogu chwałę daci, w miłości
i w pełnieniu wolej świętej jego. Bo ty są dwie części prawej pokuty.

Ukazuje się też nadzieja nasza, czego się za takiemi postępki spodziewać mamy po śmierci, gdy mowiem: Gdzie królują anieli, tam radość, tam miłość, tam widzenie twórca anielskie bez końca, tam nam ona prawa wolność, gdy diabła i jego moc potępiem.

Jest i summa wszytkiego, czego od Pana Boga prosić mamy, w onych słowiech pięknych
a krótkich: Daj nam, Panie, tu na świecie zbożny pobyt, a po żywocie rajski przebyt.

To jest, abyśsmy tu pobożnie wedle wolej twej żyli, a po śmierci wiecznie z tobą przebywali.

Jest tu i pokorne świętych do przyczyny wzywanie, bez którego kościół boży nie idzie przed majestat boski, jedno z tymi przyjaciółmi bożymi i z letanijami. A to wszytko przez Chrysta Pana, w czym mu jest większa cześć, gdy na pokłon jego wszytki święte i anioły budziem, aby nam czci jego w prośbie z nami pomogli. A obacz, iż na świętych nie przestajem w tej pieśni ani im czci boskiej przypisujem, ani je Bogami zowiemy, ale za towarzysze je mamy, lepsze i zasłużeńsze aniżli my jestesmy.

Z nimi do Chrystusa idziem i mowiem: Chryste, zmiłuj się! Panie, zmiłuj się! A chociaż mowiem Pannie czystej: ziści nam, spuści nam, ale kogoż? Twego syna, który nas sam odkupił, nadał i zbawił, a ciebie nam dał za matkę i przez ręce twe dał nam sam siebie i z sobą zbożny czas, to jest czas łaski i odpuszczenia grzechów.

Jegoż prosimy przez twoję przyczynę, daj na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Widzisz, iż do Chrystusa i przez Chrystusa z przyczyną świętych bożych a z pokorną modlitwą idziem.

Mądre tedy to jest w tej pieśni wszytkiej wiary w krotce wyznanie, utwierdzenie nadzieje] i nauka pokuty, trzeźwa i roztropna modlitwa ,nabożne a proste do Boga serce. Z tym sercem szli przodkowie naszy to śpiewając a wyznawając na ostre pogańskie żelaza i włócznie tak ochotnie, jako święci boży na męczeństwo. Z tą pieśnią abo raczej wiarą i sumnieniem dobrym, w wojszcze swej kapłany mając i od nich błogosławieństwo; i rozgrzeszenie biorąc, hufy nieprzyjacielskie daleko liczbą i mocą nie równe starli i siłę ich rozsypali, państwo z koroną rozmnożyli.

Z tego, co wygrali, kościół boży i chwałę jego szczepili, cnotę i pobożność rozmnażali, sławę krolestwa tego wynieśli, państwo rozszyrzyli, wieczną pamięć a potomkom przykład zostawili. Ktorego jako naśladują, niech się sami sądzą, a jesli nabożeństwa, wiary i cnoty przodków ich pochybili w nich, zguby docześnej i wiecznej (której uchowaj Boże) czekać mają. To wam rozkazuję - mówi Pan Jezus - abyście się społecznie miłowali. Pokój mój daję wam, pokój mój zostawuję wam. (J 14,27; J 15,17, Koh 2,11)). Nie masz nic pod słońcem trwałego, mówi Salomon: nie tyło domy i familije, ale i królestwa, i monarchije wielkie ustają i upadają,
i naród się po narodzie na ziemi odmienia. Lecz nic nie jest bez przyczyny, zwłaszcza w ludzkich sprawach, które z rozumu i wolnej wolej pochodzą. Co rozumem i pilnością, i cnotą stanęło, to się nierozumem i niedbałością, i złością ludzką obala.

 

 

Bogurodzica

 

 

Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja,

U twego syna Gospodzina matko zwolena, Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam.

Kyrieleison.

Twego dziela Krzciciela, bożycze.

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kyrieleison.

 

Nas dla wstał z martwych syn boży.

Wierzyż w to, człowiecze zbożny,

Iż przez trud Bog swój lud

Odjął diablej strożej.

 

Przydał nam zdrowia wiecznego,

Starostę skował pkielnego,

Śmierć podjął, wspomionął

Człowieka pirwego.

Jenże trudy cirpiał zawiernie,

Jeszcze nie prześpiał zaśmiernie,

Aliż sam Bog zmartwychwstał.

 

Adamie, ty boży kmieciu,

Ty siedzisz u Boga w wiecu.

Domieściż twe dzieci,

Gdzież krolują anjeli.

Tam radość, tam miłość, tam widzenie tworca

Anjelskie bez końca,

Tuć się nam wzjawiło diable potępienie.

 

Ni śrzebrem, ni złotem nas diabłu odkupił,

Swą mocą zastąpił.

Ciebie dla, człowiecze, dał Bog przekłoć sobie

Bok, ręce, nodze obie,

Kry święta szła z boka na zbawienie tobie.

 

Wierzże w to, człowiecze, iż Jezu Kryst prawy

Cirpiał za nas rany,

Swą świętą krew przelał za nas krześcijany.

 

O duszy o grzesznej sam Bog pieczą imiał,

Diabłu ją odejmał,

Gdzież to sam przebywał, tu ją k sobie przyjął.

 

Już nam czas, godzina grzechow się kajaci,

Bogu chwałę daci,

Ze wszemi siłami Boga miłowaci.

 

Maryja dziewica, prosi syna twego,

Krola niebieskiego,

Abyć nas uchował ode wszego złego.

 

 

 

O święty Wojciesze,

U Bogaś w uciesze,

Proś za nas Gospodna,

Panny Maryjej syna.

 

Biskup święty Wojciech

Wziął do Polski pośpiech,

A niewierni Prusowie

Zabili ji przy sobie.

 

Święty Stanisławie,

Tyś u Boga w sławie,

Proś za nas Gospodna,

Panny Maryjej syna.

 

Święty Stanisłwie,

Nasz miły patronie,

Proszą ciebie Polanie,

Modl się Bogu za nie.

 

Święty Floryjanie,

Nasz miły patronie,

Proś za nas Gospodna,

Panny Maryjej syna.

 

Zakonniku święty,

Franciszku pokorny,

Przez twe święte rany

Wspomoż krześcijany.

 

Matko KIaro święta,

U Boga zawzięta,

Proś za nami Gospodna,

Panny Maryjej syna.

 

Wszytki święte pani,

Proście świętej Anny,

By za nami prosiła

Panny Maryjej syna.

 

Święta Katarzyna,

Ty jeś Bogu miła,

Proś za nami Gospodna,

Panny Maryjej syna.

 

Wszyscy święci, proście,

Nam grzesznym spomożcie,

Bysmy z wami bydlili,

Wiecznie Boga chwalili.

 

Poprośmyż już Boga za krola polskiego

I za dziatki jego,

Aby je Bog uchował ode wszego złego.

 

Tegoż nas domieści, Jezu Kryste miły,

Bysmy z tobą byli,

Gdzież się nam radują wsze niebieskie siły.

 

Amen, amen, amen, amen, amen, amen,

Amen, tako Bog daj,

Bysmy poszli wszyscy w raj.

 

 

 

Myśli wyszukane ks. Piotra Skargi

O BOGU W TRÓJCY JEDYNYM

 

PAN BÓG miłując, daje to swemu stworzeniu, z czego by je miłować mógł. Daje człowiekowi wiarę, miłość, pokorę, posłuszeństwo i inne cnoty i dary swoje, i dlatego człowieka miłuje.

 

 


kwiatek

                kwiatek

 

OJCA mamy Pana Boga w niebie, który nas na obraz swój i podobieństwo stworzył, abyśmy jako Jego własne dzieci twarzy Jego podobieństwo na sobie nosili. A jeśli spytasz: któryż to jest obraz Boży? Najprzedniejszy jest, i każdemu najznaczniejszy, dobroć i miłosierdzie.

 

 

KTO PANU BOGU służy, ma od Pana Boga wszytkie dostatki i pomoce na służbę oną, a kto tyranom, nędzę cierpi, głód, pragnienie i inne dolegliwości.

Kto Panu Bogu służy, nie boi się odniesienia i oskarżenia: bo Pan Bóg serce jego widzi i wie wszytko, a kto panom świeckim służy, lada kto go obżałuje, spotwarzy i do niełaski pańskiej przywiedzie.

Pan Bóg tak możny jest i nieprzebrany, iż sługom swoim królestwo swoje daje.

 

 

 

kwiatek

   

                 kwiatek

 

W BÓSTWIE liczby nie masz dwojakiej, ani trojakiej, bo się Bóstwo nie dzieli; ale tylko w samych personach ze strony pochodzenia jednej od drugiej, tam liczba jest trzech: Ojca, Syna i Ducha Świętego..

 

 

JEDNO jest Bóstwo i Bóg jeden, jako Pismo mówi; wiela bogów żadną miarą nie przyznawamy.

 

kwiatek

                 kwiatek

 

PAN BÓG miłując, daje to swemu stworzeniu, z czego by je miłować mógł. Daje człowiekowi wiarę, miłość, pokorę, posłuszeństwo i inne cnoty i dary swoje, i dlatego człowieka miłuje

 

JEST STWORZENIE jako zwierciadło, w którym wedle podobieństwa niejako twarz się Boska ukazuje. Czarnoksiężnicy mają zwierciadła diabelskiej obłudności i ukazują zdradliwe w nich rzeczy. Nasze zwierciadło jest wszytko to, co Pan Bóg stworzył, w którym widzimy prawdziwie moc, dobroć, bogactwo, wielmożność i królestwo, i wspaniałość, i wieczność prawego Boga.

 

 


kwiatek

                 kwiatek

 

JAKO w człowieku duszy nie widzisz, jeno cielesną twarz jego, i po niej go znasz, tak Bóstwa Pana Boga twego nie widzisz, jeno skutki a uczynki Jego widzisz, iż jest dobry, miłosierny, cierpliwy, sprawiedliwy. Toć jest jakoby obraz Jego. Jako człowieka znamy z twarzy, tak Pana Boga z dobroci, z miłosierdzia, z łaskawości, z prawdy i z innych cnót lego Boskich, które są niejakim obrazem Jego.

 

Modlitwy i westchnienia modlitewne ks. Piotra Skargi

 

POMNÓŻ, Panie, wiarę naszą w gorącość serca i we wzrost dobrych uczynków, abyśmy Tobie i Kościołowi Twemu bez nowych cudów wierzyli, a owoce wiary naszej dawali, a najwięcej cierpliwość, którą święci Twoi dziedzictwo, któreś im zgotował, osiągają. Kłopoty gospodarstwa i domów naszych, i dziatek obracaj nam, Panie, na naukę zbawienną, a daj dobrze wychować i rządzić to, coś poruczył opiece naszej i w duchu i w ciele.

 

OTWARZAM wrota serca mego wielkiemu majestatowi Twemu i oczyścić je chcę od wszelkiej nienawiści, zdrady, zazdrości, łakomstwa. Bo Ty nierad do takiego domu idziesz, gdzie te sprośne bestie mieszkają. Ale bez posłów i po mocy Twojej uczynić tego nie mogę. Poślij mi prawdziwą żałość za grzechy moje i skruszone serce i mocną wolą do uwiarowania nieprawość, abym łzami tło domu mego i uchędożyć go mógł na przyjście Twoje.

 

 

 

 

WLEJ, PANIE, w serce moje rozum Twój dzielny i gorącość do wykonania rady Twej. Niech mi mądrości dostaje na rozsądek dobry o rzeczach widomych, abym o nich nie wedle świata sądził, ale wedle rozumu świętych Twoich. Abym tak na to patrzył, co potem ma być, jako na to, co teraz jest. Abym domyślny był na rady i sposoby do zbawienia mojego, a one rychło i pilno rzeczą samą i ręką wykonywał. Na cześć Twoją, który z Ojcem i Duchem Świętym królujesz Bóg jeden na wieki.

 

 

 

O MĄDROŚCI najwyższa, Panie Jezu Chryste, posadź się w kościele serca mego, a sprawuj w nim wolę Ojca Twego, to jest zbawienie moje, któreś już w ciele Twoim, tu na ziemi przebywając, sprawić i dokonacieś go raczył, ale w duchu i skutku dokonane nie jest. Poślij Ducha mądrości, aby oświecił rozumy nasze i zapalił wolę naszą do gorącego pełnienia zakonu Twego, aby nam drogi Twoje do Jeruzalem górnego ciężkie nie były.