Chrystus otrzymał od swojej Matki
Serce, które wzrusza się na ludzki sposób.

                            Stefan Kardynał Wyszyński 

 

Drogie koleżanki, drodzy koledzy pracownicy Banków,

Emeryci i Renciści

Spotkania w Duszpasterstwie Bankowców odbywają się w pierwsze lub drugie poniedziałki każdego miesiąca w Kościele OO. Paulinów pw. Św. Ducha przy ulicy Długiej 3 o godzinie 17 00. Każde spotkanie rozpoczyna się Eucharystią. 

# Najbliższe, comiesięczne spotkanie Bankowców odbędzie się  13 czerwca 2022r. o godz. 17:00. Będzie to pożegnalne spotkanie z Ojcem Łukaszem naszym dotychczasowym opiekunem.

# Jedocześnie informujemy, że 22 maja br. (niedziela) po Mszy Św. o godzinie 12:30 będzie spotkanie po XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Bankowców na Jasną Górę, która odbyła się w dniach 13-14 maja 2022r.

Serdecznie zapraszamy,

                                                                                                                                                                                 Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie