Chrystus otrzymał od swojej Matki
Serce, które wzrusza się na ludzki sposób.

                            Stefan Kardynał Wyszyński 

 

Drogie koleżanki, drodzy koledzy pracownicy Banków,

Emeryci i Renciści

Spotkania Duszpasterstwa Bankowców odbywają się raz w miesiącu w poniedziałki w Kościele OO.   Paulinów pw. Św. Ducha przy ulicy Długiej 3 w Warszawie o godzinie 1700. Każde spotkanie rozpoczyna się Eucharystią. 

# Najbliższe spotkanie Bankowców odbędzie się 05 grudnia 2022r.  o godz.17.00.

Serdecznie zapraszamy,

                                                                                                                                                                                 Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie