Chrystus otrzymał od swojej Matki
Serce, które wzrusza się na ludzki sposób.

                            Stefan Kardynał Wyszyński 

 

Drogie koleżanki, drodzy koledzy pracownicy Banków,

Emeryci i Renciści

Z radością informujemy, że po przerwie wakacyjnej rozpoczęliśmy cykl spotkań
w Duszpasterstwie Bankowców w roku 2021/2022. Spotkania te odbywają się z reguły w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca w Kościele OO. Paulinów pw. Św. Ducha przy ulicy Długiej 3
o godzinie 17 00. Każde spotkanie rozpoczyna się Eucharystią. 

Najbliższe spotkanie Bankowców odbędzie się 13 grudnia o godz. 17.00.

                                                                                                                                                                                 Duszpasterstwo Bankowców