Chrystus otrzymał od swojej Matki
Serce, które wzrusza się na ludzki sposób.

                            Stefan Kardynał Wyszyński 

 

Drogie koleżanki, drodzy koledzy pracownicy Banków,

Emeryci i Renciści

Z radością informujemy, że po przerwie wakacyjnej rozpoczynamy cykl spotkań
w Duszpasterstwie Bankowców w roku 2021/2022. Spotkania te odbywają się w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca w Kościele OO. Paulinów pw. Św. Ducha przy ulicy Długiej 3
o godzinie 17 00. Każde spotkanie rozpoczyna się Eucharystią. 

W listopadzie 2021r., z uwagi Święto Wszystkich Świętych przypadające w poniedziałek 1 listopada, spotkanie Bankowców odbędzie się 8 listopada o godz. 17.00.

                                                                                                                                                                                 Duszpasterstwo Bankowców