Chrystus otrzymał od swojej Matki
Serce, które wzrusza się na ludzki sposób.

                            Stefan Kardynał Wyszyński 

 

Drogie koleżanki, drodzy koledzy pracownicy Banków,

Emeryci i Renciści

Z radością informujemy, że po przerwie wakacyjnej rozpoczynamy cykl spotkań
w Duszpasterstwie Bankowców w roku 2020/2021. Spotkania te odbywają się w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca w Kościele OO. Paulinów pw. Św. Ducha przy ulicy Długiej 3
o godzinie 17 00. Każde spotkanie rozpoczyna się Eucharystią. Najbliższe spotkanie to
5 października 2020.

Pragniemy na naszych spotkaniach w 2020 roku omawiać nurtujące nas sprawy wiary.

Terminarz na 2020 rok: 5 październik, 9 listopad, 7 grudzień.

 

                                                                                        Serdecznie zapraszamy

                                                                                                       Duszpasterstwo Bankowców