Spotkanie 8: 9 maj 2011 „Zło dobrem zwyciężaj” – bł. ks. Jerzy Popiełuszko - MĘCZEŃSTWO - Jestem gotowy na wszystko


MĘCZEŃSTWO
Idea Mszy św. za Ojczyznę jest głęboko zakorzeniona w tradycji polskiej religijności. Według zapisu Jana Długosza tuż przed rozpoczęciem bitwy pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło modlił się ze łzami w oczach o pokój i prosił Boga o potrzebną w tej sytuacji pomoc. Król był przekonany, że podejmuje walkę w imię sprawiedliwości i ku obronie własnego narodu. Później stało się kościelnym obyczajem organizowanie tzw. modlitw interwencyjnych w intencjach patriotycznych. Papież Klemens XIII nakazał trzydniowe modły za Polskę w 1767 r., tuż przed pierwszym jej rozbiorem. Podczas narodowych powstań i zaborów następowało znaczne zwiększenie liczby nabożeństw „za pomyślność Ojczyzny”.
Na 19 października 1984 r. ks. Jerzy został zaproszony do parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Po spotkaniu w drodze do domu został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Byśmy byli wolni od lęku, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy
Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacanie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Odnawiać dobro i zwyciężać zło, to dbać o godność dziecka Bożego, o godność swoja, ludzka. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno! Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, ze człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego świata. (...)
Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu sprawiedliwością. (...) Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na ich miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. (...) Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. (...)
"Solidarność" dlatego tak szybko zadziwiła świat, ze nie walczyła przemocą, ale na kolanach, z różańcem w ręku. Przy polowych ołtarzach upominała się o godność ludzkiej pracy, o godność i szacunek dla człowieka. O te wartości wołała bardziej, niż o chleb powszedni. (...)
Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.
(Fragment rozważań różańcowych - ostatnie kazanie bł. ks. Jerzego, 19 października 1984, Bydgoszcz)

Za Ojczyznę trzeba cierpieć
Ostatni raz był w swoim domu rodzinnym we wrześniu 1984 r. Była to jego ostatnia wizyta w rodzinie. Matka zaniepokojona złośliwą kampanią przeciwko niemu mówiła:- Synu, uważaj, bo oni mogą krzywdę ci zrobić, a ksiądz odpowiedział:
- Trudno, za Ojczyznę trzeba cierpieć, a nawet umierać, tak jak cierpiał i umarł Traugutt.
(Ks. T. Bogucki, „Drogi życia..:”)

Jestem gotowy na wszystko
Nie walcz przemocą. Przemoc nie jest oznaka siły, lecz słabości. Komu nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. Najnędzniejsze i najkrótsze- to walki przemocy. Idea, która potrzebuje broni, by się utrzymać, sama obumiera.(...) Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest wypaczona.
(Ks. Jerzy, grudzień 1982; za: „Ofiara spełniona")
... są sprawy większe i jestem przekonany, ze to, co robię, jest słuszne. I dlatego jestem gotowy na wszystko.
(Fragmenty wywiadu ks. Jerzego dla korespondenta BBC)

Po co krew, po co purpura męczeństwa obok żłóbka, a w ogóle - po co cierpienie? Dlaczego w samym człowieku takie rozdwojenie? Pytania wciąż zadawane przez wszystkich ludzi. A my? pozostajemy w promieniowaniu tajemnicy. Próbujemy duchowo łączyć się z cierpieniami Chrystusa. kwiatek
kwiatek Nie jest łatwo zdecydować się pójść z Chrystusem do Jerozolimy, aby tam cierpieć, być umęczonym, a w końcu ukrzyżowanym. Każdy człowiek woli raczej wygodne i lekkie życie, aniżeli życie twarde, pełne ofiar i upokorzeń. Ale na to nie ma rady, jeżeli się chce po chrześcijańsku i po Bożemu przeżywać zmartwychwstanie Chrystusa. Trzeba bowiem przejść i przez trud Jerozolimy Chrystusowej.
Widziałem, spowiadałem ludzi, którzy, zmęczeni do granic wytrzymałości, klęczeli na bruku, i tam chyba ci ludzie zrozumieli, że są silni, że są mocni właśnie w tej jedności z Bogiem, z Kościołem. kwiatek
kwiatek Ten naród, który swoje bolesne doświadczenia składa w darze Bogu przez usta Ojca Świętego, zdolny jest do wielu poświęceń, ale chce ugody prawdziwej. Chce gwarancji, że jego wysiłki nie zostaną znowu zmarnowane. Naród dzisiaj bardziej rozumie słowa Norwida: "Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdom kazać, by za drzwiami stały". Nie trzeba kłaniać się okolicznościom.
Jeżeli wierzymy w czterech ścianach naszego domu, niech nie zabraknie nam odwagi, by przyznawać się do Chrystusa publicznie, jak mieliśmy odwagę czynić to w czasie "Solidarności", nawet gdy trzeba za to zapłacić jakąś cenę i ponieść ofiarę. kwiatek
kwiatek Wiary i ideałów nie wolno sprzedawać za przysłowiową misę soczewicy, za stanowisko, większą pensję, możność studiowania czy awans społeczny. Bo kto łatwo sprzedaje wiarę i ideały, ten jest o krok od sprzedawania człowieka.
Chcemy, by państwo zrozumiało, że może być silne tylko wraz ze społeczeństwem. A do tego prowadzi droga przez poszanowanie człowieka, jego sumienia i przekonań. kwiatek
kwiatek Nasze grzechy nie mogą nas pognębić, bo ludzką rzeczą jest upaść; natomiast rzeczą szatańską jest trwanie w upadku.
Świętość nie jest przywilejem wybranych. kwiatek
kwiatek Chrystus potrzebny jest nam dzisiaj szczególnie, abyśmy nie utracili prawdy, miłości, dobroci. Potrzebny jest nam szczególnie teraz, albowiem chyba nigdy dotąd tak okrutnie nie chłostano grzbietów kłamstwem i obłudą. Pielęgnujmy więc w życiu naszym i naszych rodzin Ewangelię Jezusa Chrystusa. I sięgajmy po nią często, aby umacniać nadzieję, utrwalać podstawowe wartości życia.
Ogromu cierpienia narodu nie wolno nam zaprzepaścić, ale w pokornej i ufnej modlitwie musimy je składać Bogu w ofierze. kwiatek
kwiatek Może do skuteczności ofiarnego kielicha narodu potrzeba jeszcze więcej naszego osobistego zaangażowania? Może jeszcze za mało naszych dobrowolnych wyrzeczeń, za mało czysto ludzkiej solidarności, za mało odwagi do demaskowania zła, za mało troski o cierpiących, krzywdzonych i więzionych? Może ciągle za dużo w nas egoizmu, zalęknienia, za dużo pijaństwa, za dużo ludzi sprzedajnych, bez własnego zdania, chcących wygrywać własne interesy kosztem innych? Może ciągle jeszcze za mało ludzi wiernych ideałom, za które bracia nasi przelewali własną krew?
Zadaniem Kościoła jest być z ludźmi w doli i niedoli i myślę, że tego zadania i posłannictwa Kościół nigdy się nie wyprze. kwiatek
kwiatek Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych.
Żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą. Żądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień mężni i odważni. kwiatek
Wykorzystano „Myśli wyszukane” wg wyboru ks. Jana SachoniaModlitwa
Księże Jerzy, orędowniku wierny za Polskę,
Zwołuj nas na Msze Święte za ojczyznę,
Bo potrzeba takiej ofiary
Bo znak Krzyża i Księga Słowa
Bez zmian najważniejsze
Bo teraz tak jak kiedyś i zawsze
Świętych tej ziemi nie brakuje.
Wezwij i Ty nad nami Ducha Odnowiciela i Obrońcy oraz Ducha Prawdy.
Amen.