. Rok Świętego Pawła – Apostoła Narodów

Rok poświęcony Świętemu Pawłowi

W naszych spotkaniach tegorocznych rozważaliśmy życie i działalność Świętego Pawła – Apostoła Narodów oraz każde nasze spotkanie rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą do Św. Pawła. Wiemy już dlaczego ten rok jest poświęcony Św. Pawłowi. W dniu 28 czerwca 2008 r. Jego Świątobliwość papież Benedykt XVI, w czasie Pierwszych Nieszporów z Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, którym przewodniczył w Bazylice św. Pawła za Murami, oficjalnie ogłosił obchody Roku Jubileuszowego, poświęconego świętemu Pawłowi. Ten Rok Pawłowy, ogłoszony dla upamiętnienia dwutysięcznej rocznicy narodzin Apostoła, rozpoczął się 28 czerwca 2008 i zakończy 29 czerwca 2009 roku.

W dniu 28 czerwca 2008 r. papież Benedykt XVI przypomniał nam aktualność działania Św. Pawła: "Tak, jak na początku, również dziś Chrystus potrzebuje apostołów gotowych do poświęcenia siebie samych. Potrzebuje świadków i męczenników jak św. Paweł: najpierw był gwałtownym prześladowcą chrześcijan, kiedy jednak na drodze do Damaszku upadł na ziemię oślepiony przez Boże światło, bez wahania przeszedł na stronę Ukrzyżowanego i poszedł Jego śladami, bez oglądania się wstecz”. Żył tylko Chrystusem, głosił Jego naukę, dla Niego cierpiał i umarł męczeńską śmiercią.

Benedykt XVI stara się wykorzystać każdą stosowną okazję, by przypominać wiernym o obchodach roku Św. Pawła i zachęcić ich do poznania życia i nauczania wielkiego Apostoła. Wspomnieć należy, że wydarzeniem bez precedensu było otwarcie 5 października ub r. w Bazylice św. Pawła za murami XII Zgromadzenia Synodu Biskupów poza Bazyliką Św. Piotra. Papież chciał przez to powiedzieć, że synod na temat Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła ma przebiegać pod znakiem Św. Pawła, gorliwego i niezmordowanego głosiciela Słowa Bożego. Obecnie realizacja obchodów jubileuszowych przebiega w wymiarze historycznym (poprzez pielgrzymki do miejsc świętych związanych z Apostołem Narodów), duchowym (spotkania modlitewne, celebracje liturgiczne, medytacje itp.), kulturowym (koncerty, wystawy, pamiątkowe medale i znaczki pocztowe).

W odróżnieniu od Starego Testamentu, gdzie nie było listów jako gatunku literackiego, w Nowym Testamencie stanowią one duży blok 21 pism. Według tradycji większości z nich autorem jest Św. Paweł. Listy św. Pawła odgrywają bardzo ważną rolę. Ze względu na czas ich powstania jak też zawartą w nich teologię, w której to odnajdujemy nie tylko nakaz głoszenia Ewangelii, ale także aktualizację w odniesieniu do zbawienia wszystkich ludzi. Ich główne tematy to: krzyż i zmartwychpowstanie Jezusa Chrystusa, odpuszczenie grzechów, krytyka prawa, usprawiedliwienie przez wiarę, miłość bliźniego, miłość nieprzyjaciół.

Paweł korzystał z listów jako środka ewangelizacji. Listy mają określoną budowę. Na którą składa się: wstęp, dziękczynienie, część główna i zakończenie. Część główna to przede wszystkim nauczanie orędzia Chrystusowego i zachęta do życia chrześcijańskiego. Św. Paweł w powitaniach podkreśla swoją rangę: „Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia ewangelii Bożej” (Rz 1,1 1 Kor 1,1, 2 Kor 1,1, Ga 1,1, Flp 1,1). W ten sposób wspiera swój autorytet i prawomocność samym Jezusem Chrystusem. Ten głęboki myśliciel nie pozbawiony jest ironii krytycznej oceny własnej osoby. W listach ukazuje się nam jako święty pełen grzechów, człowiek czynu, pełen łaskawości. Bezkompromisowy w działaniu proponuje Koryntianom, że sam przybędzie z rózgą (1 Kor 4,21), a jednocześnie jest kimś oddanym swemu posłannictwu, dla kogo liczy się miłość i służba wspólnotom. Głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie wszystkim ludziom staje się dla Pawła nie tylko koniecznością życiową, ale także potrzebą miłości.

On świadomie dobrowolnie zgodził się na to, całe dalsze jego życie po nawróceniu poświęcić służbie Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ta postawa duchowej niewoli wywodzi się z odkupieńczej śmierci Jezusa na krzyżu oraz Jego wtargnięcia w życie dawnego prześladowcy Kościoła.

Paweł jest sługą, ponieważ Zbawiciel zaufał mu i powierzył ważne zadanie we wspólnocie wierzących. Głównym zadaniem w tej służbie jest nie tylko głoszenie Ewangelii, ale i odpowiedzialność za założone przez siebie wspólnoty oraz pokora. Jego zapał religijny, pokorna służba, ojcowska odpowiedzialność za wierzących powinna być wzorem dla nas, apostołów i duszpasterzy naszych czasów. Jakże aktualny na dziś jest jego przykład.
Na początku XX wieku wielki entuzjastą Św. Pawła był włoski kapłan, Jakub Alberione - założyciel wspólnot osób konsekrowanych, tworzących Rodzinę Świętego Pawła. Widział on w św. Pawle wzór i wielkiego patrona współczesnych apostołów, posługujących się w głoszeniu Ewangelii wszelkimi nowoczesnymi środkami, których dostarcza ludzki postęp. Apostoł Narodów został obrany przez bł. Jakuba Alberione za ojca, wzór, nauczyciela i mistrza dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, redaktorów wydawnictw książkowych i muzycznych. Dziś trzeba by poszerzyć to grono o wydawców stron internetowych i operatorów telefonii komórkowych.

Jakuba Alberione mówił o Apostole Narodów: "On jest jednym z tych świętych, którzy dzień po dniu się odmładzają i panują i zdobywają. Dlaczego? Odpowiedź znajdujemy w jego życiu wewnętrznym. Tutaj jest tajemnica".

Święty Paweł w polskim kościele
Przytoczymy tu parafie, których szczególnie czcimy Św. Pawła.
Parafie pw. Świętego Pawła:
Parafia św. Pawła Apostoła w Bochni
Parafia pw. św. Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej
Parafia Świętego Pawła Apostoła w Bielsku-Białej
Parafia pw. św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim
Parafia Świętego Pawła w Elblągu

Parafie pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła:
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gadce
Parafia pw. Świętych Piotra i Pawła w Świętochłowicach
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapach
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żarzynie
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach
Parafia Grekokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebiatowie
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej
Parafia Farna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pucku
Parafia archikatedralna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebnicy
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Maczkach
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sieniawie Żarskiej
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Giżycach

Parafie pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła:
Kościół Nawrócenia Świętego Pawła w Lublinie
Kościół Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Krakowie
Parafia Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Bełżycach
Parafia pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Warszawie
Parafia pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Pyskowicach
Parafia pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu
Parafia pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła Małkinia Górna

Zgromadzenia:
Zgromadzenie Księży św. Pawła Ojców Barnabitów

RODZINA ŚWIĘTEGO PAWŁA
RODZINA ŚWIĘTEGO PAWŁA - to katolicka wspólnota ducha i działania, którą tworzą zgromadzenia i instytuty zainicjowane przez włoskiego kapłana, bł. Jakuba Alberione (1884-1971), zaliczanego do najwybitniejszych założycieli instytutów życia konsekrowanego w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa.

W skład RODZINY ŚWIĘTEGO PAWŁA wchodzi pięć zgromadzeń zakonnych:
Towarzystwo Świętego Pawła (pauliści),
Siostry Świętego Pawła (paulistki),
Pobożne Uczennice Boskiego Mistrza (siostry uczennice),
Siostry Jezusa Dobrego Pasterza (pasterzanki),
Instytut Królowej Apostołów dla Powołań (apostolinki);
 
cztery instytuty świeckie:
Instytut Matki Bożej Zwiastowania przeznaczony dla kobiet (anuncjatynki),
Instytut Świętego Archanioła Gabriela przeznaczony dla mężczyzn (gabrielini),
Instytut Jezusa Kapłana zrzeszający księży i biskupów diecezjalnych,
Instytut Świętej Rodziny skupiający małżonków,
a także stowarzyszenie świeckie:
Unia Współpracowników Paulińskich, które obejmuje osoby pragnące aktywnie uczestniczyć w duchowości i misji Rodziny Świętego Pawła.

BYĆ ŚWIĘTYM  PAWŁEM  ŻYJĄCYM DZISIAJ - to zadanie, jakie Bóg powierzył bł. Jakubowi Alberione i Rodzinie Świętego Pawła, którą on założył. Wspólnym celem paulistów i paulistek jest uchrystusowienie - maksymalne upodobnienie umysłu, woli i serca do Jezusa Mistrza, Drogi, Prawdy i Życia, na wzór Apostoła Pawła, który mógł powiedzieć: "Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus" (Ga 2, 20).
Odrodzenie Towarzystwa Świętego Pawła miało miejsce 22 lutego 1978 roku. Dziś Zgromadzenie to prowadzi działalność wydawniczą jako Edycja Świętego Pawła. W 1986 r. fundację w Polsce założyły Siostry Świętego Pawła (Wydawnictwo Paulistki), a w 2003 r. siostry apostolinki z Instytutu Królowej Apostołów dla Powołań. Obecni są jeszcze przedstawiciele Instytutu Świętej Rodziny, Instytutu Matki Bożej Zwiastowania oraz Stowarzyszenia Współpracowników Paulińskich.

Nasze modlitwy w roku Świętego Pawła
W Roku Pawłowym i my w kościele prawie na każdej Mszy Świętej wsłuchujemy się w nauczanie Pawłowe, jego Listy odczytywane podczas Liturgii Słowa. Słuchamy i modlimy się za wstawiennictwem Św. Pawła. Prosimy Pana Naszego Jezusa Chrystusa o uświęcenie naszych rodzin, by stawały się środowiskiem wychowania do życia chrześcijańskiego. Chcemy głosić Ewangelię Jezusa i służyć Bogu na wzór św. Pawła. Modlimy się także o licznych i świętych kapłanów w Kościele i o cały nasz Kościół, aby wzrastał w miłości ku Bogu i ku braciom.

Myśli św. Pawła na każdy dzień

Słowa, które słyszymy podczas Mszy Świętej, a każdego dnia możemy znaleźć w Nowym Testamencie
(w opracowaniu siostry Świętego Pawła, Sylwii Koniecznej).
Miłość
Wszystko u was niech się dzieje w miłości! (1 Kor 16, 14)
Nikomu nie bądźcie nic dłużni oprócz wzajemnej miłości. (Rz 13, 8)
Świątynia Boża
Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta. Wy nią jesteście! (1 Kor 3, 16-17)
Owoce Ducha
Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, prawość, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5, 22-23a)
Modlitwa
Bądźcie wytrwali na modlitwie, czuwajcie na niej w dziękczynieniu. (Kol 4, 2)
Dziękuję Bogu zawsze, gdy wspominam cię w moich modlitwach, bo słyszę o twojej wierze i miłości, jaką żywisz  ku Panu Jezusowi i wszystkim świętym. (Flm 1, 4-5)
Wiara
Tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie bez roztrząsania poglądów. (Rz 14, 1)
Czuwajcie! Trwajcie w wierze! Bądźcie mężni i silni! (1 Kor 16, 13)
Podejmij piękną walkę o wiarę! Zdobądź życie wieczne, do którego zostałeś powołany!  (1 Tm 6, 12)
Nieustannie dziękujemy Bogu, ponieważ przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas  nie jako słowo ludzkie, ale - jak to jest naprawdę - jako słowo Boga. Ona działa w was, wierzących. (1 Tes 2, 13)
Pokój
Bóg nie jest Bogiem zamętu, lecz pokoju. (1 Kor 4, 33)
Starajmy się o to, co przynosi pokój i co służy wzajemnemu zbudowaniu. (Rz 14, 19)
Chwała, cześć i pokój spotka każdego czyniącego dobro. (Rz 2, 10)
Sam Pan pokoju niech was darzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan z wami wszystkimi! (Tes 3, 16)
Kościół
Wy jesteście Ciałem Chrystusa, a każdy z was Jego częścią. (1 Kor, 12,27)
Mądrość
Nie bądźcie nierozumni, ale starajcie się pojąć, jaka jest wola Pana. (Ef 5, 17)
Zło
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. (Rz 12, 21)
Wierność
Pan jest wierny! On was umocni i uchroni od złego. (2 Tes 3, 3)
Łaska
Każdemu z nas została dana łaska według daru Chrystusa. (Ef 4, 7)
Gdzie rozprzestrzenił się grzech, tam pojawiła się jeszcze obfitsza łaska. (Rz 5, 20b)
Zmartwychwstanie
Bóg, który wskrzesił Pana, i nas wskrzesi swoją mocą. (1 Kor 6, 14)
Życie
Dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć to zysk. (Flp 1,21)
Ubóstwo
Niczego na ten świat nie przynieśliśmy. Niczego także nie możemy z niego zabrać. Mając natomiast jedzenie i ubranie, bądźmy z tego zadowoleni! (1 Tm 6, 7-8)
Gniew
Gniewajcie się, ale  nie grzeszcie: niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym! (Ef 4, 26)
Pocieszenie
Sam nasz Pan, Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i obdarzył nieustanną pociechą
i pewną nadzieją przez łaskę, niech was pociesza i utwierdza we wszystkim dobrym czynie i słowie. (2 Tes 2, 16-17)
Pomoc
Jeśli Bóg jest przy nas, to kto przeciw nam? On własnego Syna nie szczędził, ale wydał Go za nas wszystkich. Dlaczego nie miałby nam ofiarować wszystkiego wraz z Nim? (Rz 8, 31-32)
Rada
Cokolwiek działalibyście słowem lub czynem - wszystko w imię Pana Jezusa, przez Niego dziękując Bogu, Ojcu. (Kol 3, 17)
Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. (Rz 12, 11)
Gdybym chciał się przypodobać ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa. (Ga 1, 10b)
Boże dobrodziejstwa i wezwanie są nieodwołalne. (Rz 11, 29)
Stańcie się naśladowcami moimi, jak ja Chrystusa. (1 Kor 11, 1)
Zaufanie
Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu. On uznał mnie za godnego zaufania i przeznaczył do swojej służby. (1 Tm 1, 12)

Panie Boże, Ty w przedziwny sposób
powołałeś świętego Pawła Apostoła
do szerzenia Ewangelii,
spraw, niech wiara w Jezusa,
Pana i Zbawcę,
którą głosił pośród narodów,
przenika cały świat,
a Kościół niech będzie jej ogniskiem
i odważnym heroldem
we współczesnym świecie. Amen.

Święty Pawle Apostole,
Nauczycielu wielu Narodów,
spraw abyśmy żyli
przekazaną nam przez Ciebie wiarą,
zbawiali się ukazaną nam nadzieją
oraz by rządziła nami tylko miłość. Amen.

Święty Pawle Apostole,
wyjednaj nam uległą odpowiedź
na każdą łaskę Boga,
aby nie pozostała w nas bezowocna. Amen.

Święty Pawle Apostole,
spraw, abyśmy coraz lepiej
Cię poznawali i naśladowali;
abyśmy stawali się
żywymi członkami Kościoła
- Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Amen.

Święty Pawle Apostole,
wzbudź licznych i świętych apostołów.
Niech przyniosą współczesnemu światu
gorący powiew żywej wiary i miłości.
Spraw, abyśmy gorliwiej
poznawali i uwielbiali Jezusa Chrystusa.
Drogę, Prawdę i Życie. Amen.

Litania do świętego Pawła Apostoła
Bł. Jakub Alberione, założyciel Rodziny św. Pawła

- Miłości Boga Ojca - zbawiaj nas.
- Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa - ożywiaj nas.
- Udzielanie się Ducha Świętego - uświęcaj nas.
- Święty Pawle - módl się za nami.
- Ty, coś sam dostąpił miłosierdzia Bożego...
- Ty, któremu objawił się Syn Boży...
- Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa...
- Ty, który byłeś kaznodzieją, apostołem i nauczycielem narodów...
- Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami...
- Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła...
- Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom...
- Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów...
- Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża...
- Ty, przez którego Chrystus żył i mówił...
- Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej...
- Ty, któryś podjął więzienia i trudy...
- Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa...
- Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba...
- Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie...
- Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami.

P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.