Początek pielgrzymowania polskich Bankowców na Jasną Górę w Częstochowie sięga 1986 roku.

Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie skupia obecnych i byłych pracowników różnych banków z terenu Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Przed III wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1987 roku, w warszawskim środowisku Bankowców powstała myśl o przygotowaniu dla Papieża daru od polskich Bankowców - bursztynowego różańca. Idea ta została zmaterializowana dzięki finansowemu zaangażowaniu Bankowców z całej Polski, NSZZ "Solidarność" Centrali NBP oraz pomocy warszawskiego środowiska rzemieślniczego. Różaniec ułożono w etui w kształcie Polski a umieszczona tabliczka miała następującą treść:

"Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi z zapewnieniem Modlitewnej Łączności zawsze wierni Bogu i Ojczyźnie.

Polscy Bankowcy, Czerwiec 1987"

Różaniec został wręczony Ojcu Świętemu 14 czerwca 1987r. podczas Mszy Świętej w Warszawie. Przekazano go jako dar Archidiecezji Warszawskiej, bez wymieniania, że jest to dar polskich Bankowców. Ówczesne władze narzuciły taką treść informacji. Osoby wręczając dar w rozmowie z Ojcem Świętym przekazały, że jest to dar Bankowców, a Ojciec Święty pobłogosławił wszystkim polskim Bankowcom. Według informacji uzyskanej z Kurii Archidiecezji Warszawskiej, dar polskich Bankowców został zabrany do Watykanu, a w grudniu 1987 roku Watykański Sekretarz Stanu Arcybiskup E. Martinez przekazał osobiste podziękowanie od Ojca Świętego.

Trud organizowania kolejnych, ogólnopolskich pielgrzymek Bankowców był podejmowany przez duszpasterstwa z: Częstochowy, Białegostoku, Bydgoszczy, Chełma, Gdańska, Gorzowa, Kalisza, Katowic, Lublina, Łomży, Olsztyna, Poznania, Radomia, Rzeszowa,  Tarnowa, Warszawy, Zamościa.

Ogólnopolskie Pielgrzymki Bankowców na Jasną Górę: V, XXIII, XXXI i XXXIV były zorganizowane przez Duszpasterstwo Bankowców z Warszawy. "Pieśń Bankowców", którą wszyscy śpiewamy u stóp Królowej Polski - Matki Bożej Częstochowskiej, została ułożona przez naszą koleżankę.