Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie

www.bankowcywarszawa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8 stycznia 2024 r.

Nowe media społecznościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika mediów i świata cyfrowego nie sprzyja rozwojowi zdolności do mądrego życia, głębokiego myślenia. Prawdziwej mądrości, owocu refleksji, dialogu i wielkodusznego spotkania między ludźmi, nie osiąga się jedynie na drodze gromadzenia danych, prowadzącego do przesytu i zamętu w swego rodzaju skażeniu umysłowym.

FRANCISZEK.

     

Po co są media?

Tam gdzie niemożliwa jest bezpośrednia komunikacja, potrzebujemy mediów jako pośrednich łączników informacji oraz platformy wymiany dyskusji. Media służą edukacji, informacji i rozrywce, przy czym aspekt rozrywki najczęściej przeważa. Bez mediów nie moglibyśmy organizować nie tylko naszego prywatnego życia, ale również złożoności współczesnych społeczeństw. Media są komunikacyjnym spoiwem łączącym społeczeństwa - im bardziej złożone społeczeństwo, tym bardziej konieczne stają się media. W szczególności demokracja nie może funkcjonować bez wolności słowa i wymiany informacji, a także bez wkładu wszystkich obywateli.

Jak Kościół postrzega media?

Media są niezbędnym budulcem współczesnych społeczeństw. Nie są jednak celem samym w sobie. Jako środki społecznego przekazu służą ludziom i wzajemnemu porozumieniu. Przed mediami oraz tymi, którzy je tworzą i propagują, stoi szczególne etyczne wyzwanie. Ich działanie musi zmierzać do jednego celu - wzajemnego porozumienia. Co służy porozumieniu, a co powstrzymuje? Co wspiera ludzi i ich społeczne relacje? Jakie osiągnięcia służą dobru wspólnemu, np. swobodnej wymianie informacji i wolności słowa? Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, utworzona w 1948 r., zajmuje się kwestiami szerzenia prawd wiary w sposób właściwy dla mediów oraz tym, jak należycie używać media.

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawdziwe życie jest spotkaniem.

MARTIN BUBER (1868-1965), filozof i religioznawca

 

 

 

 

 

 

Umiejętność rozmawiania czyni nas ludźmi.

KARL JASPERS (1883-1969) Filozof

 

 

 

 

 

 

Internet jest raczej tworem społecznym niż technicznym.

TlM BERNERS-LEE (* 1955), wynalazca HTML i współtwórca internetu

 

 

Jaki stosunek ma Kościół do mediów społecznościowych?

Internet - a w szczególności media społecznościowe odbierany jest jako ważne rozszerzenie możliwości komunikacyjnych. Papież Benedykt XVI poruszał ten temat wielokrotnie; mówił: "Nowe technologie pozwalają ludziom na spotykanie się ponad granicami przestrzeni i własnych kultur, dając w ten sposób początek całemu światu nowych potencjalnych przyjaźni. Jest to ogromna szansa, ale wiąże się również z większą uwagą i świadomością w odniesieniu do możliwych zagrożeń.

(Orędzie papieża Benedykta XVI na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu).

Jak wszystkie media, tak również media społecznościowe powinny służyć wspólnemu dobru i rozwojowi człowieka. Papież Benedykt XVI wzywa do "poważnej refleksji na temat znaczenia komunikacji w erze cyfrowej". Media społecznościowe dają Kościołowi ogromną szansę urzeczywistnienia tego, czym jest prawdziwa wspólnota jako communio (komunia).

Papież Franciszek ma konto na Twitterze (@pontifex), które założył jeszcze papież Benedykt XVI. Na początku 2016 roku miał on już 26 mln obserwujących.

Na czym polega wykluczenie cyfrowe?

Współpraca wszystkich na rzecz osiągnięcia i rozwoju dobra wspólnego jest celem nadrzędnym wszelkich środków społecznego przekazu. W internecie i sieciach społecznościowych wyklucza się z góry tych, którzy z powodów strukturalnych, finansowych lub osobistych nie mają dostępu do internetu lub nie mają wystarczających kompetencji, by go używać. By nie dochodziło do wykluczenia poszczególnych grup (wykluczenie cyfrowe), Kościół nieustannie domaga się swobodnego dostępu do społecznych środków komunikacji i zakazu monopolizowania oraz kontroli ideologicznej. Kiedy wykluczenie dotyka osób starszych, bezrobotnych oraz gorzej wykształconych, należy raczej mówić o wykluczeniu społecznym, który za wszelką cenę należy prze zwyciężyć. Nie chodzi tu jedynie o proces komunikacji, ale również o przezwyciężenie niesprawiedliwych struktur, które wykluczają jednostki i grupy społeczne, odcinając je od dostępu do informacji, a tym samym do edukacji i rozwoju.

Jak właściwie używać mediów?

Właściwe wykorzystywanie mediów stanowi wyzwanie dla każdego człowieka. Już używając mediów klasycznych (prasa. radio. telewizja). istotne jest aktywne zainteresowanie wybranymi tematami. Pasywna konsumpcja doprowadza człowieka do stanu jedynie użytkownika, który jest duchowo pusty. W tym zakresie zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz prowadzący grupy młodzieżowe są szczególnie odpowiedzialni: muszą dawać młodzieży przykład nieuzależniającego korzystania z mediów i wprowadzać ją w te obszary medialne, które ubogacają. W zakresie mediów cyfrowych dochodzi jeszcze jeden zakres odpowiedzialności: szczególnie w mediach społecznościowych nie jest się już jedynie odbiorcą, przyjmującym to, co tworzą i publikują inni. Każdy może sam być twórcą, może coś promować przez lajki, komentować lub też pisać wiadomości, wstawiać zdjęcia i wideo na strony internetowe. Tym samym odpowiedzialność staje się porównywalna z odpowiedzialnością każdego producenta medialnego.

 

Nowe media stanowią naprawdę otwarty świat, wolny; działają na zasadach partnerskich, nie akceptują ani nie wyróżniają artykułów tylko dlatego, że stoi za nimi znany autorytet czy instytucja. W takim środowisku autorytet nie jest obdarzany szczególnymi prawami, lecz musi sobie na nie zasłużyć.

Claudio MARIA CELLI (*1941), przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

 

 

Człowiek nie może nie komunikować.

PAUL WATZLAWICK (1921-2007), teoretyk komunikacji

 

 

Moim zdaniem potrzeba prawa do prywatności, prawa do tego, by nie być inwigilowanym, by dostęp do internetu nie był ograniczany czy blokowany. Ważny jest również swobodny dostęp do komercyjnych rynków. Internetowe strony polityczne powinny być ogólnie dostępne - za wyjątkiem tych, co do których zgadzamy się, że zawierają treści nielegalne i obrzydliwe. Oczywiście, potrzeba także podstawowego prawa dostępu do internetu, gdyż w dalszym ciągu tylko mniej niż połowa ludzkości może z niego korzystać.

TIM BERNERS-LEE w odpowiedzi na pytanie, co powinno być zapisane w Karcie praw podstawowych internetu.

 

 

Jest rzeczą niedopuszczalną, aby korzystanie z wolności społecznego przekazu informacji było uzależnione od bogactwa, wykształcenia czy pozycji politycznej. Prawo to bowiem przysługuje wszystkim.

JAN PAWEŁ II, Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym Aetatis novae (1992)

 

 

Sieci społecznościowe mogą być nie tylko narzędziem ewangelizacji, ale również czynnikiem ludzkiego rozwoju

BENEDYKT XVI, Orędzie no Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2013

 

 

Pewnego ranka obudzimy się i stwierdzimy, że już nie potrafimy pisać ręcznie, z naszych biurek zniknął papier listowy i koperty, a atrament w piórze wysechł. Otworzymy usta i nie wydobędzie się z nich żaden dźwięk. Zapomnimy, jak to jest uścisnąć komuś rękę czy śmiać się na głos. Bez wątpienia nadal potrafimy się komunikować, ale cały czas w tym samym zuniformizowanym stylu. Jedyną różnicę pomiędzy naszymi wiadomościami będzie stanowiła treść.

CLIFFORD STOLL (* 1950) astrofizyk i projektodawca komputerowy, wypowiedź z 1995

 

 

Jaką odpowiedzialność ponoszę jako użytkownik mediów?

Media mogą zbliżać ludzi do siebie albo doprowadzać do ich osamotnienia. Mogą ubogacać ludzi, rozwijać ich mądrość i inspirować albo sprowadzać ich na złą drogę. Wszystko, co dzieje się w sieciach społecznościowych, powinno mieć na celu ogólnoludzką komunikację: przełamanie pomieszania języków przy wieży Babel (por. Rdz 11, 4-8) i doprowadzenie do porozumienia wszystkich w Bożym Duchu (por. Dz 2, 5-11). Centralnym pojęciem jest tutaj "odpowiedzialność": odpowiedzialność wobec Boga, który pragnie, abyśmy pomagali w ukazywaniu się prawdy i odnajdywali się w miłości; odpowiedzialność wobec drugiego człowieka, który dzięki mediom powinien uczestniczyć w życiu społecznym; odpowiedzialność wobec siebie samego, by wejść dzięki mediom we wspólnotę z innymi, a nie uciekać od nich i ich potrzeb w egoistyczną izolację.

Jak wygląda idealna komunikacja w Internecie?

Choć wskazane jest, by chrześcijanie zdobyli "cyfrowe kontynenty" i wypełnili je światłem Ewangelii, to ich styl komunikacji musi odróżniać się od panujących wzorców. To dobrze, że chrześcijanie publikują i prowadzą blogi o tematyce religijnej. Jeśli jednak donoszą w nich na innych, oczerniają, poniżają, osądzają, doprowadzają do rozłamów albo je wspierają, wtedy działają, przeciwko temu, czego Ojciec Święty, Franciszek domagał się w Evangelii gaudium: "Radość Ewangelii jest dla całego ludu, [Kościół] nie może z udziału w niej wykluczać nikogo". To samo dotyczy obecności chrześcijan w środkach społecznego przekazu: aby Kościół (…) wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw" (EG 23).

Czy istnieją dobre i złe media?

Media nie są ani złe, ani dobre. Jedne są bardziej przydatne, a inne mniej. Wszystko zależy od tego, do czego i jak są używane. Można wykorzystywać z zasady pożyteczne media do bezsensownej zabawy i bezużytecznej informacji, odcinając człowieka od prawdziwego życia.

Właściciele mediów mogą na nich zarabiać przez celowe wzbudzanie w konsumencie zachowań uzależniających. Media są poddane coraz większej komercjalizacji. Często schodzą na manowce taniej używki wypełniającej świat banałem i beznadzieją. Ludzie wchodzą często do internetu z powodu treści gloryfikujących przemoc, a jeszcze częściej pornografię. Usługodawcy tworzą w związku z tym coraz to nowe sposoby przedstawiania tych treści (np. gry komputerowe) i strategie sprzedaży, by kreować coraz więcej uzależnionych, a często nałogowych użytkowników. Wszystko to jest medialnym nadużyciem. Chrześcijanie muszą świadomie unikać niektórych treści oraz z miłości do bliźniego pomagać szczególnie młodzieży w wychodzeniu z uzależnienia od internetu.

Miał 1000 znajomych na Facebooku, ale żadnego prawdziwego przyjaciela.

Anonim

Internet jest miejscem polowania, kopiowania, prześwietlania. W najgorszym wypadku jest miejscem egzekucji, seksualnego wykorzystania, miejscem dla śledczych i urzędników do spraw ochrony danych. A w mniej groźnym przypadku jest oderwanym od rzeczywistości światem plotek.

BRUCE WIllIS (* 1955) aktor filmowy, wypowiedź z 2007

Media cyfrowe tuczą, ogłupiają, wyzwalają agresję, sprzyjają osamotnieniu, powodują choroby i unieszczęśliwiają.

MANFRED SPITZER (*1958), psychiatra i psycholog, twórca pojęcia „demencja cyfrowa"

W świecie cyfrowym przekazywanie informacji oznacza coraz częściej wprowadzanie ich do sieci społecznej, gdzie wiedza jest dzielona wspólnie w obrębie wymiany prywatnej. Relatywizacji ulega jasne rozróżnienie między producentem a konsumentem informacji, zaś komunikacja chciałaby być nie tylko wymianą danych, ale również coraz bardziej dzieleniem się nimi.

BENEDYKT XVI, Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2011

Prawo do informacji jest ściśle związane z wolnością przekazywania. W rzeczywistości na tym opiera się całe życie społeczne i nieustanny dialog między poszczególnymi ludźmi, jak i ich grupami.

Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu, Communio et progressio

Właściwy bowiem wybór wymaga, aby w pełni popierali oni wszystko to, co wyróżnia się z moralnego, naukowego lub artystycznego punktu widzenia, unikali zaś tego, co stałoby się dla nich powodem lub okazją do poniesienia uszczerbku duchowego, lub tego, co przez zły przykład może innych narazić na niebezpieczeństwo albo stanąć na przeszkodzie dobrym przekazom, a wspierać złe; najczęściej dzieje się tak przez opłacanie producentów, którzy stosują te środki jedynie z pobudek materialnych.

Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu, Inter mirifica

Dezinformacja jest mówieniem połowy rzeczy, tych, które są dla mnie bardziej korzystne, a nie mówieniem drugiej połowy. I tak ktoś, kto ogląda telewizję albo słucha radia, nie może wyrobić sobie dobrego osądu, ponieważ nie ma do tego danych, i mu ich nie dostarczają. wystrzegajcie się, proszę, tych trzech grzechów.

FRANCISZEK, przemówienie do dziennikarzy, 22.03.2011

 

 

Jak się uchronić przed nadużyciami mediów?

Nadużyciom w mediach należy zdecydowanie przeciwdziałać. Gwarantując wolność, należy wymagać również przestrzegania zasad moralnych. Dostawcy łączy, usług i platform stoją przed większym niż kiedykolwiek wyzwaniem podporządkowania się etycznym wzorcom dla dobra wspólnego i rozwoju ludzkości. Poniżanie ludzkiej seksualności, a szczególnie rozpowszechnianie pornografii dziecięcej jest zbyt wielkim nadużyciem, by odpowiedzialni za media mogli nadal je ignorować. Równie niedopuszczalne są wszelkie formy mobbingu cyfrowego i nękania, które rozpowszechniają się coraz bardziej z powodu anonimowości, jaką daje internet. W związku z niebezpieczeństwem nadużyć w wykorzystaniu danych przez koncerny takie jak Google (lub nawet rządy państw), ważne jest, by nie obnażać się zupełnie w internecie, choćby przez robienie smartfonem intymnych zdjęć - selfie.

Czy Kościół musi wykorzystywać wszystkie nowinki techniczne?

Nauka i technika są "wspaniałym produktem kreatywności otrzymanej od Boga". Jednak postęp nie jest celem samym w sobie - wszystko, co nowe, nie jest od razu również dobre. Należy sprawdzać, czy wszelkie nowinki służą człowiekowi (a tym samym dobru wspólnemu), czy też lekceważą godność człowieka, przedstawiając pozorne wartości i wywołując uzależnienie.

Materiały zostały opracowane na podstawie DoCat

Google nie jest środkiem komunikowania, ale modelem działalności gospodarczej.

FRANK A. MEYER (* 1944) Dziennikarz

Dynamika mediów i świata cyfrowego nie sprzyja rozwojowi zdolności do mądrego życia, głębokiego myślenia. Prawdziwej mądrości, owocu refleksji, dialogu i wielkodusznego spotkania między ludźmi, nie osiąga się jedynie na drodze gromadzenia danych, prowadzącego do przesytu i zamętu w swego rodzaju skażeniu umysłowym.

FRANCISZEK

Słowa zimne powoduję, ze człowiek sztywnieje. Słowa gorące - parzą. Gorzkie słowa powodują zgorzknienie, a słowa gniewne budzą gniew. Słowa życzliwe odnajdują swoje odzwierciedlenie w człowieku, który je słyszy: rozweselają go, uspokajają i pocieszają.

BŁAŻEJ PASCAL (1623-1662) matematyk i filozof

Umiejętność korzystania z nowych języków potrzebna jest nie tyle, aby nadążać za duchem czasu, ale właśnie po to, żeby pozwolić nieskończonemu bogactwu Ewangelii znaleźć takie formy wyrazu, które byłyby w stanie dotrzeć do umysłów i serc wszystkich ludzi.

BENEDYKT XVI, Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2013

 


Myśli wyszukane o Kościele

Miłosierdziem budujemy Kościół Boży.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

W jakim celu mamy przychodzić do kościoła? Czy na pewno po to, aby pojednać się z Panem Bogiem? Przychodzimy jako skruszeni grzesznicy. Mamy tu zobaczyć swoją nędzę, grzechy. Obmyć się ze swoich próżnych, lekkomyślnych, zawistnych myśli. Wchłaniać w siebie

Słowo Boże i Jezusa Eucharystycznego. Nie żeby zabezpieczyć się przed biedą cierpieniem, śmiercią, ale przeżyć je w duchu wiary, zawierzenia Panu Bogu.

ks. Jan Twardowski

Kościół nie pójdzie na żadne przywileje,

bo na ziemi nie ma dla Kościoła przywileju, poza Chrystusem.

bł. Jerzy Popieuszko

Czasem wydaje się, że można przewrócić Pana Jezusa i cały Kościół,

ale On panuje na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

 

ks. Jan Twardowski

     

 


Myśli wyszukane o Kościele

Nie Kościół ma się przystosować do świata, tylko świat ma się przystosować do Ewangelii. Ciężko jest być wiernym Bożym przykazaniom, ale zachowanie Bożych przykazań daje radość, a pogwałcenie ich mnoży krzyże i mękę.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

Bóg jest zdolny wyprowadzić naród ku wolności, gdy lud jest wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie i gdy żyje wiarą, nadzieją, miłością, prawdą i solidarnością.

bł. Jerzy Popieuszko

Boże, chroń nas od Kościoła ziemskiego tryumfującego,

bogatego, potężnego, panującego...Od Kościoła bez Wielkiego Piątku.

 

ks. Jan Twardowski

..

...anemia naszego życia moralnego nie jest winą kościoła, tylko słabych katolików, którzy kochają kościół i są do niego przywiązani, ale go nie słuchają.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

 

Nie ma Kościoła bez krzyża, nie ma ofiary, uświęcenia i służby bez krzyża. Nie ma trwania i zwycięstwa bez krzyża. Każdy, kto w słusznej sprawie zwycięża, zwycięża przez krzyż i w krzyżu.

bł. Jerzy Popieuszko

Jak często nie doceniamy ludzi spoza Kościoła.

Czasem bardziej niż my wiedzą, co znaczy wierzyć.

 

ks. Jan Twardowski

Trzeba przekonać katolików polskich, że siła kościoła naszego zależy od siły duchowej wiernych żyjących w łasce uświęcającej; że o tyle bronimy kościoła, o ile bronimy w duszy łaski; o tyle umacniamy kościół, o ile sami jesteśmy silni w wierze i podani łasce.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

 

Tylko wspólna i zgodna współpraca rodziców, wychowawców, Kościoła i całej młodzieży może przeciwstawić się wszystkiemu, co ogranicza wielkość człowieka i niszczy wartości wyrosłe z ofiary pokoleń Polaków, którzy płacili wysoką cenę za przetrwanie ducha narodu.

bł. Jerzy Popieuszko

.

     

Myśli wyszukane o Kościele

Musimy się bronić, aby naszym udziałem nie stało się tak dziś powszechne wygodnictwo i obojętność. Bóg wzywa nas, abyśmy umieli nasze życie, wiedzę, naukę, czas, siły fizyczne, a może nawet daleko posunięte ich wyczerpanie, poświęcić dla Kościoła.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

 

Słusznie mówi się, że naród jest rodziną rodzin, bo narodowi, państwu i Kościołowi najwięcej dają rodziny, rodzice, mąż i żona.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

.

W Kościele nigdy nie jesteśmy samotni.

Chrystus zapewnił, że nie zostawi nas sierotami i wierny jest swojej obietnicy.

Żyje w swoim Kościele i jest jego Tajemnicą.

Nawet gdy my o Nim zapominamy - On o nas pamięta;

gdy my nie wierzymy Mu – On nam wierzy;

gdy my przestajemy Go miłować - On nadal nas miłuje.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

Z doświadczenia dwudziestu wieków kościół wydobył potężną naukę o godności ludzkiej, której trzeba bronić przez miłość, jaką winniśmy mieć ku każdemu człowiekowi.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

.

Musimy zerwać z tym swoistym "laicyzmem narodowej katolickości", w której wszystko na zewnątrz, w słowach i gestach jest katolickie, tylko w sercach i umysłach jest człe piekło dantejskie.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

.

Matką dla nas jest Kościół Chrystusowy. Spotkania z nim to ciągłe dolewanie oliwy do lampki naszego życia duchowego, to ciągła dbałość o to, byśmy byli wartościową solą ziemi, byśmy swym postępowaniem oświetlali drogi życia, które - czy chcemy tego, czy nie chcemy, czy myślimy o tym, czy nie myślimy - prowadzą do spotkania w Bogu

bł. Jerzy Popieuszko

.

W jakim celu mamy przychodzić do kościoła? Czy na pewno po to, aby pojednać się z Panem Bogiem? Przychodzimy jako skruszeni grzesznicy. Mamy tu zobaczyć swoją nędzę, grzechy. Obmyć się ze swoich próżnych, lekkomyślnych, zawistnych myśli. Wchłaniać w siebie Słowo Boże i Jezusa Eucharystycznego. Nie żeby zabezpieczyć się przed biedą cierpieniem, śmiercią, ale przeżyć je w duchu wiary, zawierzenia Panu Bogu.

ks. Jan Twardowski