Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie

www.bankowcywarszawa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9 października 2023 r.

Wierzę w Święty Kościół, I - kompendium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrystus jest potężny i miłosierny, nieśmiertelny i zwycięski, a więc i wszystko, co z Nim jest złączone, jest nieśmiertelne: Jego nauka, Jego Kościół, Jego wybrani,
ich czyny, cierpienia i śmierć sama.

bł. ks. Michał Sopoćko

     

 

 

 

 

Co oznacza "Kościół"?

 

KOŚCIÓŁ, z greckiego "ekklesia" oznacza wspólnotę zwołanych. My wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni i wierzymy w Boga, stajemy się zwołanymi przez Pana. Razem jesteśmy Kościołem. Chrystus, jak mówi św. Paweł, jest Głową Kościoła. My jesteśmy Jego ciałem. [748-757]

 

Kiedy przyjmujemy SAKRAMENTY i słuchamy słowa Bożego, Chrystus jest w nas i my jesteśmy w Nim - to jest Kościół, ścisłą żywą więź łączącą wszystkich ochrzczonych z Jezusem, Pismo Święte opisuje przy pomocy wciąż nowych obrazów: raz mówi o ludzie Bożym, innym razem o Oblubienicy Chrystusa; raz Kościół nazywany jest matką, potem przyrównany jest do Bożej rodziny czy do weselników. Nigdy Kościół nie jest samą instytucją, nigdy jedynie "Kościołem hierarchicznym", który można by od siebie odsunąć. Mogą nas niepokoić błędy w Kościele, ale nigdy nie możemy się od niego odsunąć, ponieważ Bóg powołał go do istnienia nieodwołalnie i pomimo wszystkich grzechów nie dystansuje się od niego. Kościół to Boża obecność pośród nas, ludzi. Dlatego mamy go kochać.

 

 

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ (ekklesia. gr. ek-koiein - wołać poza) oznacza "zwołanie". Zgromadzenie zwołanych ze wszystkich ludów, którzy przez chrzest należą do Ciała Chrystusa.

 

 

 

 

 

 

Nasza zdolność pojmowania jest ograniczona; dlatego posyłanie Ducha Świętego ma na celu wprowadzanie Kościoła wciąż na nowo, z pokolenia na pokolenie, w tajemnicę Chrystusa.

BENEDYKT XVI, 07.05.2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego Bóg chce Kościoła?

 

Bóg chce Kościoła, ponieważ chce zbawić nas nie pojedynczo, lecz we wspólnocie. Chce uczynić z całej Iudzkości swój lud. [758-781,802-804)

 

Nikt nie podąża do nieba aspołeczną drogą. Kto myśli jedynie o sobie l zbawieniu własnej duszy, żyje aspołecz nie. A to tak w niebie, jak i na ziemi, jest niemożliwe Sam Bóg nie jest aspołeczny. Trójjedyny Bóg jest sam w sobie "społeczny", jest wspólnotą, wieczną wymianą miłości. Stworzony na wzór Boży człowiek ma wpisane w swą naturę relacje, wymianę, udział i miłość. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem.

 

 

Co jest zadaniem Kościoła?

 

Zadanie Kościoła to we wszystkich ludach zasiewać i pozwolić wzrastać królestwu Bożemu, które zaczęło się już wraz z Jezusem. (763-769, 774-776, 780)

 

Gdzie przyszedł Jezus, tam niebo dotknęło ziemi: zaczęło się królestwo Boże, królestwo pokoju i sprawiedliwości. Kościół służy temu królestwu Bożemu. Nie jest celem samym w sobie. Musi prowadzić dalej dzieło zapoczątkowane przez Jezusa. Powinien postępować tak, jak postąpiłby Jezus. Sprawuje wciąż święte znaki Jezusa (SAKRAMENTY). Przekazuje dalej słowa Jezusa. Pomimo wszystkich swoich słabości jest kawałkiem nieba na ziemi.

 

 

Dlaczego Kościół jest czymś więcej niż instytucją?

 

Kościół jest czymś więcej niż instytucją, ponieważ jest tajemnicą (MISTERIUM), która jest jednocześnie ludzka i boska. [770-773,779]

 

Prawdziwa miłość nie czyni ślepcem, lecz widzącym. Z patrzeniem na Kościół jest tak samo: postrzegany z zewnątrz jest tylko instytucją historyczną, z historycznymi strukturami, ale też z błędami, a nawet przestępstwami - jest Kościołem grzeszników. Nie jest to jednak wnikliwe spojrzenie. Chrystus tak mocno związał się z nami, grzesznikami, że nigdy nie opuści Kościoła, nawet jeżeli my byśmy codziennie go zdradzali. Ta nierozewalna więź tego, co ludzkie, i tego, co boskie, grzechu i łaski, jest tajemnicą Kościoła. Dlatego patrząc oczami wiary, Kościół jest niezniszczalnie święty.

 

 

Co jest wyjątkowe w ludzie Bożym?

 

Założycielem tego ludu jest Bóg Ojciec. Jego przewodnikiem jest Jezus Chrystus. Źródłem jego mocy jest Duch Święty. Wejściem do ludu Bożego jest chrzest. Jego godność to wolność dzieci Bożych. Jego prawem jest miłość. Kiedy ten lud pozostaje wierny Bogu i szuka wpierw królestwa Bożego, przemienia świat. (781-786]

 

Pomiędzy wszystkimi Ludami ziemi istnieje lud, który jest jak żaden inny. Poddany jest wyłącznie Bogu. Ma być jak sól, która zachowuje swój smak; jak zaczyn, który wszystko przenika; jak światło, które rozprasza ciemności. Kto należy do Ludu Bożego, musi się liczyć z tym, że spotka się z otwartym sprzeciwem ze strony ludzi, którzy przeczą istnieniu Boga i lekceważą Jego przykazania. Trwając jednak w wolności dzieci Bożych nie trzeba obawiać się niczego, nawet śmierci.

 

 

 

 

 

 

 

 

On [Chrystus] jest Głową Ciała - Kościoła.

Kol l, 18a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół to starsza pani z wieloma zmarszczkami.

Ale jest moją matką. A matki się nie uderza.

KARL RAHNER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtedy Pan zapytał Kaina: "Gdzie jest twój brat Abel?"

On na to: "Nie wiem. Czyż jestem stróżem mojego brata?".

Rdz 4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musimy razem stawać się błogosławionymi. Musimy razem podążać ku Bogu, razem stanąć przed Nim. Nie powinniśmy spotykać dobrego Boga jeden bez drugiego. Co by powiedział, gdybyśmy przyszli z powrotem jeden bez drugiego?

CHARLES PEGUY (1873-1914). francuski poeta

 

 

 

Co to znaczy, że Kościół jest Ciałem Chrystusa?

 

Przede wszystkim za sprawą SAKRAMENTÓW chrztu i EUCHARYSTII powstaje nierozerwalna więź między Jezusem Chrystusem a chrześcijanami. Więź między Nim a nami jest tak silna jak ta zespalająca głowę i poszczególne członki ludzkiego ciała - łączy nas w jedno. [787-795]

 

 

Co to znaczy, że Kościół jest Oblubienicą Chrystusa?

 

Jezus Chrystus kocha swój Kościół jak oblubieniec swoją oblubienicę. Łączy się z nią na zawsze i oddaje za nią swoje życie. [796]

 

Kto był kiedyś zakochany, wie, co to jest miłość. Jezus zna to uczucie i nazywa siebie Oblubieńcem, który tęskniąc z miłości, zabiega o względy oblubienicy i chciałby z nią razem świętować miłosne wesele. Jego oblubienicą jesteśmy my, Kościół. Już w STARYM TESTAMENCIE miłość Boga do Jego ludu porównywana jest do miłości mężczyzny i kobiety. Jakże często Jezus, starając się o każdego z nas, nieszczęśliwie kocha, a mianowicie w przypadku tych wszystkich, którzy nie chcą wiedzieć o Jego miłości i na nią nie odpowiadają.

 

 

Co to znaczy, że Kościół jest "świątynią Ducha Świętego"?

 

Kościół jest przestrzenią w świecie, w której Duch Święty jest w pełni. [797-801,809]

 

Lud Izraela czcił Boga w Świątyni Jerozolimskiej. Ta świątynia już nie istnieje. Jej miejsce zajął Kościół, który nie jest związany z jednym określonym miejscem. "Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w imię moje, jestem pośród nich" (Mt 18,20). To, co go ożywia, to Duch Chrystusa: mieszka w słowie Pisma Świętego i jest obecny w świętych znakach SAKRAMENTACH. Żyje w sercach wierzących i przemawia przez ich modlitwy. Kieruje Kościołem i obdarza go darami (CHARYZMATY) - zwykłymi i nadzwyczajnymi. Kto otwiera się na Ducha Świętego, ten również dziś może doświadczyć prawdziwych cudów.

 

 

Dlaczego może istnieć tylko jeden Kościół?

 

Podobnie jak istnieje tylko jeden jedyny Chrystus, tak samo może istnieć tylko jedno Jedyne Ciało Chrystusa, jedna jedyna Oblubienica Chrystusa, czyli musi istnieć tylko jeden jedyny Kościół Jezusa Chrystusa. On jest Głową Ciała - Kościoła. Razem stanowią „całego Chrystusa" (św. Augustyn). Podobnie Jak Ciało ma wiele członków, ale jest czymś jednym, tak samo również Kościół składa się z wielu Kościołów partykuIarnych (biskupstw). Razem stanowią jedno Mistyczne ciało Chrystusa. [811-816,866,870]

 

Jezus zbudował swój Kościół na fundamencie APOSTOŁÓW. Ten fundament trwa aż do dziś. Wiara apostołów pod przewodem Piotra, który przewodzi w miłości (św. Ignacy Antiocheński), była w Kościele przekazywana z pokolenia na pokolenie. Również SAKRAMENTY, które Jezus powierzył i nakazał sprawować kolegium apostołów, działają wciąż ze swoją pierwotną siłą.

 

 

 

 

 

Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam.

J 20, 21 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni. aż do końca świata.

Mt 28, 19n

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół nie może zachowywać się jak przedsiębiorstwo, które zmienia swoją ofertę, gdy słabnie popyt.

KARDYNAŁ KARLLEHMANN (ur. 1936), biskup Moguncji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystko czyńcie bez narzekania i sprzeciwu, by nic wam nie można było zarzucić i abyście byli bez skazy, jako nienaganne dzieci Boże wśród narodu zepsutego i przewrotnego. Bądźcie dla nich światłem jak gwiazdy na niebie.

Flp 2.14-15

 

 

 

 

Czy także chrześcijanie niebędący katolikami są naszymi braćmi i siostrami?

 

Wszyscy ochrzczeni należą do Kościoła Chrystusa. Dlatego także ochrzczeni, którzy nie pozostają w pełnej łączności z Kościołem katolickim, słusznie nazywają się chrześcijanami i są tym samym naszymi siostrami i braćmi. [817-819]

 

Rozłamy w jednym Kościele Chrystusa nastąpiły z powodu błędnych interpretacji Jego nauki, błędów ludzkich i braku gotowości do pojednania - najczęściej u przedstawicieli obu stron. Współcześni chrześcijanie nie ponoszą żadnej winy za historyczne podziały Kościoła. Duch Święty działa również ku zbawieniu ludzi w odłączonych od Kościoła katolickiego KOŚCIOŁACH I WSPÓLNOTACH KOŚCIELNYCH. Wszystkie dary, jak np. Pismo Święte, SAKRAMENTY, wiara, nadzieja, miłość i inne CHARYZMATY pochodzą od Chrystusa.

 

 

Co powinniśmy czynić dla jedności chrześcijan?

 

Musimy w słowach i czynach być posłuszni Chrystusowi, którego wyraźną wolą jest, "aby wszyscy byli jedno" (J 17, 21). [820-822]

 

Bez względu na wiek, jedność chrześcijan dotyczy wszystkich. Jedność była jednym z najważniejszych pragnień Jezusa. Modlił się do Ojca: "Aby wszyscy byli Jedno (...) aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś" (J 17, 21). Podziały są jak rany na ciele Chrystusa bolą i ropieją. Rozłamy prowadzą do wrogości i osłabiają wiarę i wiarygodność chrześcijan. Żeby usunąć ze świata skandal podziałów, potrzeba nawrócenia wszystkich stron, ale także zrozumienia własnych prawd wiary i punktu widzenia drugich, przede wszystkim Jednak wspólnej modlitwy i wspólnej służby chrześcijan na rzecz dobra człowieka. Odpowiadający za Kościół nie powinni zaprzestawać dialogu teologicznego.

 

 

Dlaczego Kościół jest święty?

 

Kościół jest święty nie dlatego, że wszyscy jego członkowie są .ŚWIĘCI, ale dlatego, że święty jest Bóg, który w nim działa. Wszystkie członki Kościoła są uświęcone przez chrzest. [823-829]

 

Zawsze, gdy pozwalamy się dotykać Trójjedynemu Bogu, wzrastamy w miłości, zostajemy uświęceni i zbawieni. Święci są ludźmi kochającymi nie dlatego, że potrafią być tak dobrzy, ale dlatego, że dotknął ich Bóg. Na swój własny, często oryginalny sposób przekazują ludziom miłość, której doświadczyli od Boga. Ogarnięci przez Boga uświęcają Kościół, bo "ich niebo polega na tym", by wspierać nas na drodze do ŚWIĘTOŚCI.

 

 

Co to znaczy, że Kościół jest powszechny?

 

Powszechny (katolicki [gr. katholon]) oznacza ”zupełny" i "uniwersalny". Kościół jest powszechny, ponieważ Chrystus powołał go, dał mu poprawne i pełne wyznanie wiary, udzielił pełni środków zbawienia (SAKRAMENTY), które nakazał mu sprawować i głosić wszystkim Dobrą Nowinę. Chrystus posłał go do wszystkich ludów. [830-831; 849-856]

Materiały zostały opracowane na podstawie YouCat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochać Chrystusa i Kościół to jedno.

BRAT ROGER SCHUTZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy świątynią Boga żywego, jak rzekł Bóg: "Zamieszkam z nimi i wśród nich będę się przechadzał, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem".

2 Kor 6, 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedno jest Ciało i jeden Duch, jak jedna jest nadzieja waszego powołania, do której zostaliście wezwani. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. On jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Ef 4,14-16

 

 

 

Na podstawie szczególnej pozycji Kościoła w Rzymie każdy inny Kościół musi trwać z nim w zgodzie, to znaczy wierzący na całym świecie, gdyż w nim nieustannie zachowywana jest tradycja apostołów.

ŚW. IRENEUSZ Z LYONU

 

 


Myśli wyszukane o Świętym Kościele

 

"Kościół jest ogrodem, stąd też czytamy w Pieśni nad Pieśniami: «Moja siostro, moja oblubienico, jesteś jak zamknięty ogród». Jest w nim wiele grządek, a każda z nich odpowiada innemu powołaniu. Wszystkie jednak są one dziełem Boga.

Nawadnia je zaś strumień sakramentów, wypływających z boku Chrystusa".

św. Tomasz z Akwinu

Cierpienie człowieka, cierpienie ludzi, którego nie da się uniknąć,

przyjęte w duchu wiary, jest źródłem mocy dla cierpiącego i dla innych

 i jest źródłem mocy dla Kościoła, dla jego zbawczego posłannictwa

(z przemówienia podczas wizyty w szpitalu pediatrycznym w Krakowie,1991 r.)

 

św. Jan Paweł II

 
 

Żeby wziąć odpowiedzialność za Kościół i Polskę:

 ,,musicie mieć w sobie coś z orłów! - serce orle i wzrok orli ku przyszłości.

Musicie ducha hartować i wznosić,

aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny".

bł Kardynał Stefan Wyszński

 

Wchodząc do tej zrujnowanej świątyni - katedry Notre Dame,

kontemplując jej zapadnięte sklepienia, nie mogłem nie dopatrzyć się w tym symbolu - sytuacji cywilizacji zachodniej i Kościoła w Europie.

 

Kard. Robert Sahar

 

 
 

Świątynia, kościół jest jednak miejscem konsekrowanym, oddanym całkowicie Bogu. Jesteśmy tu z obecnym Jezusem eucharystycznym nie tylko sam na sam,

ale i wspólnocie z ludem Bożym.

ks. Jan Twardowski

.

Chciałbym Kościoła biednego i dla biednych

 

Papież Franciszek

 
 

Przecież to w końcu jest coś normalnego, że człowiek "odkrywa",

widzi Boga także poza świątynią - gdzie mieszka, gdzie pracuje, gdzie wypoczywa.

O taką świadomość wierzących Kościół zawsze zabiegał.

bł. Jerzy Popieuszko

 

Droga, którą Chrystus szedł, jest drogą do Ojca pokory, cierpliwości, miłości.

Tą drogą kto idzie, do Niego przyjdzie.

bł. Honorat Koźmińsk

 

 
     

 


Myśli wyszukane o Świętym Kościele

 

U źródeł naszej wiary kryje się wstrząsający dreszcz, świadectwo ludzi, którzy spotkali się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Po spotkaniu z powstałym z grobu Bogiem-Człowiekiem, narodził się Kościół, trwający blisko dwa tysiące lat.

 

ks. Jan Twardowski

Nigdy nie złączysz się z Bogiem, jeśli się od wszystkiego nie oderwiesz.

bł. Honorat Koźmińsk

 
 

Zadaniem Kościoła jest być z ludźmi w doli i niedoli i myślę,

że tego zadania i posłannictwa Kościół nigdy się nie wyprze.

bł. Jerzy Popieuszko

 

"Kościół nie jest instytucją polityczną, ale przede wszystkim duchową."

Papież Franciszek

 

 
 

Komunia święta jest pokarmem nie dla fruwających aniołów,

ale dla grzeszników, którzy chcą się wzmocnić i poprawić.

ks. Jan Twardowski

Kościół jest w drodze, choć idzie utartymi szlakami,

to jednak zawsze do nowych czasów.

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

 
 

Odkąd Jezus pokonał śmierć,

żaden optymizm nie jest w Kościele przesadą.

 

ks. Józef Tischner

 

Ci, którzy Panu Bogu kościoły widome budują,

pierwej kościół serdeczny w sobie zbudowali.

Piotr Skarga

 

 
 

Budujcie dom (…) waszego życia osobistego i społecznego na skale!

A skałą jest Chrystus (…) żyjący w swym Kościele, Chrystus,

który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat.

św. Jan Paweł II