mbl

 Matka Boża Łaskawa

Patronka Warszawy

„Matko Boża Łaskawa,

módl sie za nami”